PVC membrane – hidroizolacija koja ne stari

PVC membrane
PVC membrane

Hidroizolacija je nešto što treba da se planira tokom projektovanja s obzirom na to koja joj je uloga u zaštiti objekta od vode. Posebno kad se ima u vidu da je njeno saniranje ili naknadno postavljanje komplikovanije i svakako skuplja varijnta. Zato odabir materijala i sistema za hidroizolaciju treba da bude stavka kojoj se pristupa ozbiljno i stručno. O izvođenju da ne govorimo.

Na domaćem tržištu je mnogo varijanti, u praksi se neke koriste tradicionalno više. PVC membrane su materijal za hidroizolaciju ravnih krovova i podzemnih konstukcija koji je sve češće izbor projektanata i investitora. Razlog tome su kvalitet, pouzdanost, izdržljivost, dugotrajnost, lako postavljanje i skoro nikakva potreba za održavanjem. Tu je i niz drugih karakteristika, od kojih se posebno ističe činjenica da su ove folije materijal koji ne stari.

Šta su PVC membrane i gde se upotrebljavaju?

PVC membrane su kvalitetan hidroizolacioni materijal izuzetne jačine i kao što smo pomenuli zahvaljujući svom sastavu važe za materijal koji ne stari. Upotrebljavaju se za hidroizolaciju svih vrsta ravnih krovova i podzemnih konstrukcija (temelji, podzemne garaže…), kao hidroizolacija bazena, tunela, mostova i puteva.

Ove membrane ispunjavaju stroge zahteve i uslove za energetski efikasne objekte i protivpožarnu zaštitu, kao i neophodne međunarodne standarde. Dokaz kvaliteta jesu i proizvođačke garancije od minimum 15 godina. Zavisno od PVC membrane idu i preko 35 godina, što se u praksi dokazuje.

PVC sintetičke folije

PVC membrane iliti folije su polimerne višeslojne sintetičke hidroizolacione membrane na bazi modifikovanog polivinil hlorida (PVC). Sastavljene su od homogenih jedinjenja što ih čini da nisu podložne starenju. Odlikuju se visokom elastičnošću, mogućnošću spajanja (tj. zavarivanja) i otpornošću prema mrazu.

Lake su za ugradnju u bilo kojim vremenskim uslovima i sredinama. Pakuju se u rolnama različitih dimenzija u zavisnosti od mesta primene. Od toga zavisi i boja završnog sloja membrane. Kako se koriste za hidroizolaciju na različitim delovima konstrukcija i na različitim objektima na tržištu imamo PVC folije za hidroizolaciju krovova, bazena i podzemnih konstrukcija.

Kolika koštaju PVC membrane?

Kada govorimo o ceni, upoređujući ih sa bitumenskom hidroizolacijom koja je kod nas i dalje najviše zastupljena, cena je ista. Kad se u obzir uzmu fenomenalne karakteristike PVC folija, kao što su dugotrajnost, brzina ugradnje, ispunjavanje savremenih normi u građevinarstvu, cena je čak i niža od izolacija rađenih bitumenskim membranama o kojima više možete da pročitate u našem tekstu o izolaciji bitumenskim trakama.

PVC krovna membrana
PVC krovna membrana

PVC krovne membrane

Hidroizolacija krova mora da bude kvalitetna, dugotrajna i otporna i da pri tom ne zahteva previše održavanja, kako iz praktičnih tako i iz ekonomskih razloga. Upotrebom krovnih sistema od sintetičkih PVC membrana postiže se sve ovo.

PVC krovne membrane su sistem koji kombinuje pouzdanost, kvalitet, dug životni vek, otpornost, ali i brzu i laku montažu.

Krovne PVC folije koriste se za hidroizolaciju ravnih krovova sa opterećenjem, npr. šljunak, betonski pefabrikovani elementi, za zelene krovne površine (intenzivne i ekstenzivne) i terase za pešački saobraćaj i sl, kao slobodno položene sa balastom i za prohodne krovove.

Otporne su na hladnoću i toplotu kao i na UV zračenje. Izrađuju se od reciklabilnih materijala tako da zadovoljavaju prohteve ekoloških materijala. Dolaze u rolnama dužine 15-25m i širine 105–210cm u zavisnosti od debljine materijala koja se kreće 1,2mm do 2mm. Bež do sivkaste boje su, a izložena površina može imati poseban otisak protiv klizanja.

Ove membrane su višeslojna sintetička kvalitetna krovna hidroizolacija koja se odlikuje sledećim karakteristikama:

 • visoka otpornost na starenje;
 • otpornost na sve uticaje sredine tj. na klimatske uslove i promene, temperaturnu razliku itd;
 • otpornost na vremenske uticaje (UV zračenje) u periodu instalacije (ugradnje);
 • odlična fleksibilnost pri niskim temperaturama;
 • visoka otpornost na mehaničke uticaje;
 • otpornost na mikroorganizme;
 • visoka čvrstoća pri zatezanju;
 • velika elastičnost što ih čini lakim za postavljanje čak i na niskim temperaturama do -25°C
 • visoka dimenzionalna stabilnost;
 • velika paropropusnost;
 • izuzetna zavarljivost;
 • mogućnost recikliranja.

Ugradnju PVC krovnih membrana treba prepustiti stručnim licima s obzirom na ulogu koju imaju u zaštiti objekta od vode i vlage, računajući da će sanacija svakako biti skuplja investicija od kvalitetene ugradnje.

PVC-TPO membrane

Kako pristup novim tehnologijama i materijalima dovodi do unapređenja kvaliteta i poboljšanja karakteristika tako su se na tržištu pojavile i TPO-PVC krovne membrane. Završne krovne membrane od sintetičke gume, jedinjenje termoplastičnog poliolefina na bazi polipropilena. Ovo su membrane koje objedinjuju otpornost gume sa mogućnošću ugradnje po toplom postupku koji je karakterističnan za termoplastične materijale. Dakle, TPO folije su termozavarive i sinonim za pouzdanu i dugoročnu hidroizolaciju ravnih krovova, koja je pri tom ekološki neškodljiva i bezbedna po zdravlje ljudi.

Varenje spoja PVC-TPO membrana
Varenje spoja PVC-TPO membrana

Ugrađuju se kao završni sloj ili se na njima izvode prohodne i provozne površine. Armirane su čvrstom mrežicom što ih čini otpornim na silu pritiska i vetra, a homogeni termozavareni spojevi čine ih potpuno vodoneporpusnim. Zahvaljujući površini u svetloj reflektivnoj boji smanjuju temperaturni šok na krovnu površinu i štede energiju. Takođe su otporna na sve vremenske uslove, na ekstremne temperature i temperaturne promene, na hemikalije i mikroorganizmekao i na leteći plamen.

Jedna od prednosti je i što su TPO membrane kompatibilne sa svim postojećim materijalima koji se mogu naći na krovu. Zato se često koriste u sanacijama. Takođe stabilne su na rad slojeva ravnog krova.

PVC membrane za podzemne konstrukcije

Današnji način života prouzrokovao je veliku naseljenost u gradovima, povećanje broja vozila i potrebu za podzemnim parkinzima, stanicama, prodavnicama i sl. Oni su postali svakodnevna pojava za sve veće gradove u svetu što je dovelo do toga da se konstantno unapređuje tehnologija izgradnje podzemnih konstrukcija, ali i kvalitet izgrađenog.

Voda je jedan od uvek prisutnih problema podzemnih objekata. Zato sistemi za hidroizolaciju podzemnih konstrukcija moraju da ispune strožije zahteve u vezi sa postojanošću, izlaganjem raznim uticajima i naponima, načinom i redosledom izgradnje, jednostavnošću ugradnje i upravljanjem ukupnim troškovima. Isto tako, ovi sistemi moraju da budu održivi jer su sve strožiji zahtevi sa ciljem da se očuvaju prirodni, energetski i vodni resursi, kao i da smanji količina CO2 itd.

Kada govorimo o hidroizolaciji podzemnih objekata danas su gotovo nezaobilazne sintetičke višeslojne hidroizolacione PVC membrane najnovije generacije zasnovana na visokokvalitetnom PVC-P (polivinil hlorid sa plastifikatorom) i TPO (termoplastični poliolefin). Ove folije su homogene i posebno ojačane kako bi bile izdržljivije i trajale dugo. Odlikuje ih trajnost, visoka čvrstoća i elastičnost, otpornost na mehaničke udare i visoka hemijska stabilnost.

Površina im je žute boje, tačnije sloj na gornjoj površini materijala koji omogućava brzo i lako otkrivanje oštećenja hidroizolacionog sloja, dok je donji sloj tamnosiv ili crn.

Ove membrane imaju niz veoma dobrih karakteristika:

 • visoka otpornost na starenje;
 • optimizovana čvrstoća pri pritisku i istezanju;
 • otpornost na prodor korenja;
 • otpornost na trajne temperature vode od maksimalno +30°C;
 • elastičnost na niskim temperaturama;
 • mogućnost toplotnog zavarivanja;
 • mogućnost ugrađivanja na mokre podloge;
 • pogodna za kontakt sa mekom kiselom vodom odnosno sa vodom niske pH vrednosti koja je agresivna za betonske površine.

PVC folije se postavljaju sa spoljne strane objekta i uspešno štite konstrukciju od agresivnih uticaja vlage i vode.

Čuvanje rolni

Rolne PVC membrana čuvaju se u originalnom pakovanju u suvim i hladnim uslovima, položene u horizontalni položaj. Tokom transporta palete sa rolnama ne smeju da se polažu jedna preko druge, a rolne ne smeju da se izlažu direktno suncu, kiši, snegu, ledu itd.

PVC membrane za bazene

PVC membrane za bazene imaju dvostruku ulogu – one su hidroizolacija i završna obloga u jednom, pa se sve više koriste kao završni sloj za oblaganje bazena (lajner). Dolaze najčešće u različitim nijansama plave boje, debljine 1,5mm i može se reći da su dekorativna hidroizolacija bazena.

PVC membrane za oblaganje bazena (lajner)
PVC membrane za oblaganje bazena (lajner)

Fleksibilne su i prijanjaju uz sve površine. Lako se održavaju i ugrađuju se u nove bazene, ali i kod rekonstrukcija starih, bez obzira na veličinu i oblik bazena. Postoje i membrane koje svoje karakteristike zadržavaju pri niskim temperaturama, odnosno koje su specijalno proizvedene za otvorene bazene.

Sa razvojem tehnologije proizvodnje dobijene su vrhunske karakteristike lajnera:

 • visoka otpornost na starenje;
 • visoka čvrstoća na zatezanje;
 • UV stabilnost;
 • otpornost na razvoj algi;
 • otpornost na hemikalije za čišćenje bazena;
 • otpornost na mikroorganizme;
 • mogućnost ugradnje na vlažne i mokre podloge;
 • visoka paropropusnost.

Dakle PVC membrane za bazene imaju odlične kako mehaničke, tako i u pogledu trajnosti karakteristike. Predviđeni rok trajanja lajnera je 15–20 godina. Zahvaljujući visokoj elastičnosti eventualne naknadno nastale pukotine na samoj betonskoj školjki bazena neće izazvati nikakva oštećenja na membrani.

Ugradnja lajnera

Kako bi se lajner postavio, neophodno je pripremiti unutrašnjost bazena malterisanjem ili gletovanjem tako da strane budu relativno glatke. Lajner se tipluje lajner lajsnama po prethodno položenom geotekstilu koji ima ulogu mehaničke zaštite, potom se ukraja i vari topljenjem sa preklopom od 3 do 5cm, a varovi se zalivaju tečnim PVC-om.

Prilikom sanacije starih bazena nije potrebno uklanjanje starih slojeva, peskarenje niti brušenje površina. Uslov je da podloga bude ravna, čista i odvojena od lajnera slojem geotekstila kao vidom mehaničke zaštite.

Ugradnju lajnera treba prepustiti izvođačima koji poseduju odgovarajuće kvalifikacije, sertifikate, ateste za varenje i važeće licence proizvođača lajnera odnosno profesionalcima koji su specijalizovani za ovakve vrste poslova.

Zaključak o PVC sintetičkim membranama

PVC hidroizolacione membrane su sistem za hidroizolaciju ravnih krovova, podzemnih konstukcija, bazena i tunela koji kombinuje pouzdanost, kvalitet, dug životni vek, otpornost, ali i brzu i laku montažu. Imaju niz karakteristika koje im daju prednost u odnosu na neke druge sisteme i zbog čega su sve više u upotrebi jer važe za hidroizolaciju koja ne stari.

Ove folije su polimerne višeslojne sintetičke membrane na bazi modifikovanog polivinil hlorida (PVC). Izgrađene su od homogenih jedinjenja što ih i čini otpornim na starenje, a odlikuju se visokom elastičnošću, mogućnošću spajanja (tj. zavarivanja), otpornošću prema mrazu, visokom čvrstoćom na zatezanje itd.

Na našem tržištu mogu se naći PVC sintetičke membrane za ravne krovove, bazene i podzemne konstukcije pakovane u rolnama čije dimenzije i boja zavisi od namene. Kao i za svu hidroizolaciju i za PVC folije važi da je ugradnju bolje prepustiti stručnjacima jer je kvalitetna montaža jeftinija od najbolje sanacije.

Ana Glišić, d.i.g.

1 KOMENTAR

 1. Posto sam u nameri da se bavim ovim poslom da li mogu da dobijem neki pritucnik o nacinu za ugradnju pvc membrane s postvbanem zahvalan

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime