Naslovna Hidroizolacija

Hidroizolacija

Vodonepropusnost građevinskih elemenata predstavlja jedan od osnovnih zadataka prilikom izgradnje objekata. Hidroizolacioni materijal i sistem koji ćemo upotrebiti zavisi od vrste građevinskog elementa kojeg  izolujemo, od klimatskih uslova, kao i od namene objekta. U ovoj kategoriji vas upoznajemo sa tradicionalnim, ali i inovativnim materijalima za hidroizolaciju, njihovom pravilnom upotrebom i ponudom na tržištu.

Parne brane

Razlika između parnih brana i vazdušnih barijera

Kontrola kretanja vazduha je ključna u borbi sa pojavom vlage i gubitkom toplote u objektu. Jer vazduh sadrži vodenu paru koja prouzrukuje kondenzaciju i vlagu, a one dovode do oštećenja termoizolacije i elemenata konstrukcije....
Vazdušne barijere

Vazdušne barijere – kontrola prolaza vazduha i vlage u objektu

80% vlage u objektu nastaje iz vodene pare koju sadrži vazduh. Ona se stvara usled aktivnosti ljudi u unutrašnjosti objekta. Zato je kontrolisani protok te pare i prolaz samog vazduha u i iz objekta...
Krovne folije

Krovne folije – sve što treba da znate pre nego ih postavite

Tipovi i vrste krovova su različiti, ali prvobitna uloga im je ista - štite objekat od atmosferskih uticaja i prodora vode. Kada govorimo o kvalitetu kosog krova moramo voditi računa o hidroizolaciji, termoizolaciji, ventilaciji...
Hidroizolacija ravnog krova

Hidroizolacija ravnih krovova – pregled materijala

Ravni krovovi su dominantni kada govorimo o poslovnim, stambeno-poslovnim objektima, hotelima, tržnim centrima itd, uprkos ubeđenju da su lošije rešenje od kosih krovova. A hidroizolacija ravnih krovova svakako je jedna od prvih stvari na...
Materijali i sistemi za hidroizolaciju podruma

Vodič kroz materijale i sisteme za hidroizolaciju podruma

Temelj i podrum zgrade u kontaktu su sa tlom, a voda i vlaga su im, takoreći, prirodni neprijatelji, pa je odgovarajuća hidroizolacija neophodna. Podrumske (suterenske) prostorije uglavnom koristimo za skladištenje i odlaganje stvari, za...
PVC membrane

PVC membrane – hidroizolacija za ravne krovove i podzemne konstrukcije koja ne stari

Hidroizolacija je nešto što treba da se planira još tokom projektovanja s obzirom na to koja joj je uloga u zaštiti objekta od vode, posebno kad se ima u vidu da je njeno saniranje...
Bitumenske trake

Bitumenske trake – hidroizolacija objekta od temelja do krova

Činjenica je da je na tršištu dostupan veliki izbor kvalitetnih hidroizolacionih materijala i da je unapređenje tehnologije proizvodnje dovelo do pojave sintetičkih hidroizolacija izvrsnih karakteristika. Ipak bitumenska hidroizolacija – premazi, namazi i trake (membrane)...
Prodori hidroizolacije

Osnovni principi obrade detalja prodora hidroizolacije

Ima radova u građevinarstvu koje možemo da uradimo sami više ili manje kvalitetno, bez angažovanja iskusnih majstora i stručnih lica, a da to ne utiče bitno na konstrukciju i funkcionalnost objekta. Preporuka je ipak...
Zaštita nidroizolacije

Izvođenje zaštitnog sloja hidroizolacije

Hidroizolaciji se u praksi nedovoljno posvećuje pažnja s obzirom na ulogu koju ima, a to je da štiti objekat od vode i vlage. Projektovanje, odabir odgovarajućeg hidroizolacionog sistema i izvođenje ove vrste radova treba...
EPDM membrane

EPDM membrane – hidroizolacija koja garantuje kvalitet

Iako ne postoji najbolje univerzalno rešenje kada se o hidroizolaciji objekta radi, postoje sistemi i materijali koji su se kroz praksu pokazali kao proveren i odličan izbor, poput EPDM membrana (EPDM folija). Ove membrane na...

POSLEDNJE OBJAVE

Promo