Novi Armacell dodatak za BIM u Autodesk Revit® programu – planiranje izolacije bolje nego ikad ranije

Armaflex ACE Plus

Projektovanje instalacionih sistema zadatak je koji zahteva puno rada, veliko znanje i tačnost, kao i savršeno upoznavanje sa proizvodima dostupnim na tržištu.

Da bi rad stručnjaka učinio lakšim i efikasnijim, Armacell je stvorio poseban dodatak za Autodesk Revit®, koji automatski dodaje izolaciju projektovanom sistemu sa parametrima podešenim da zadovolje zahteve koji su potrebni.

Građevinska industrija je sve spremnija i slobodnija da koristi modernu tehnologiju i alate za digitalni dizajn. Povećana upotreba BIM (Building Information Modeling) koncepta, koji se zasniva na stvaranju objekata u virtuelnom prostoru, stavlja kraj eri kada su arhitekte, konstruktori ili mašinski inženjeri provodili duge sate prenoseći papirne planove, poglede i 2D projekcije.

Najbolji dizajneri više vole da kreiraju virtuelne, trodimenzionalne modele zgrada, koje specijalisti u različitim oblastima mogu samostalno koristiti, dopunjavajući svoj rad i neprestano nadgledajući promene koje su napravili drugi.

Stoga upotreba BIM koncepta nije samo ideja za bržu, lakšu i precizniju pripremu građevinskih planova, već omogućava i sledeće:

  • Bolja koordinacija više aktivnosti različitih timova;
  • Izbegavanje grešaka koje su prethodno otkrivene tokom faze izgradnje;
  • Optimizacija procesa projektovanja potrebnih instalacija;
  • Izbor najprikladnijih materijala.

Tehnologija u službi projektanata

Novi koncept upravljanja investicijama u svim fazama ne bi bio moguć bez posebnog softvera koji omogućava njegovu primenu u praksi. Jedno od najčešće korišćenih rešenja je Autodesk Revit®, posebna platforma koja pomaže u planiranju, projektovanju, izgradnji i upravljanju objekata i njihovom infrastrukturom.

Široka upotreba i popularnost ovog programa doveli su do toga da je Armacell pripremio poseban dodatak za olakšavanje projektovanja izolacionih sistema. U osnovnoj verziji Autodesk Revit®-a, stvaranje izolacionog modela zahteva da projektant ručno unese sve njegove parametre ili da koristi spoljne biblioteke proizvođača i posebne platforme za BIM. Ovo oduzima puno vremena, opterećuje memoriju računara i može rezultirati raznim vrstama grešaka.

Novi dodatak koji je kreirao Armacell pojednostavljuje ovaj proces jer omogućava automatsko dodavanje tehničke izolacije kada se instalacioni sistemi kreiraju u modelu Revit.

Drugim rečima, dizajner može u programu da kreira cevne sisteme i ventilacione kanale sa izolacijom koja je za njih odmah konfigurisana. Ne mora se vraćati u proces izolacije predmeta nakon što su sami cevovodi ili kanali projektovani. Ovo ne samo da olakšava rad projektanata, već i realno smanjuje njegovo trajanje i eliminiše mnoge potencijalne proizvodne greške.

Novi dodatak Armacell za Autodesk Revit® u praksi

Tehnička izolacija za cevi i ventilacione kanale u objektima treba da bude određena tako da im njihova debljina omogućava ispunjavanje specifičnih tehničkih zahteva.

Prema teoriji o cevovodima, debljina izolacije zavisi od vrste sistema (npr. centralno grejanje, topla voda za domaćinstvo, hladna voda) i prečnika cevovoda i njegovog mesta (unutar ili izvan zgrade, u zidovima ili podovima). U praksi se vrlo često ispostavi da se za ispunjavanje strogih propisa izolacija mora sastojati od nekoliko slojeva, jer njena debljina premašuje maksimalne parametre cevi dostupnih na tržištu.

Nije moguće dodati izolaciju slojeva pomoću Autodesk Revit® funkcije. Armacell-ovim novim dodatkom za Autodesk Revit® izuzetno je brzo i jednostavno projektovati tehničku izolaciju u skladu sa propisima, a takođe uključuje i višeslojna rešenja.

Projektanti se na početku prvo fokusiraju na konfiguraciju: Odabir sistema u koji će se dodati izolacija, materijal cevi od kojeg će biti izrađena i definisanje minimalnih debljina izolacije za izabrani opseg prečnika cevi ili kanala.

Za svaki opseg prečnika cevi, projektant takođe mora definisati slojeve izolacionog materijala. Kasnije, se može usredsrediti samo na crtanje cevovoda, fitinga i kanala. Armacell izolacioni proizvodi sa definisanim parametrima će biti automatski dodavani.

Jednom kada se određena konfiguracija sačuva u projektu, dizajner je može koristiti za naredni posao. Ako je potrebno promeniti model, kao što je spoljni prečnik cevi, funkcija „Ažuriranje“ će automatski izvršiti korekciju.

Sa stanovišta projektanata i izvođača, važno je da se podaci o izolaciji dodeljenoj navedenom objektu (uključujući klasu vatrootpornosti, toplotnu provodljivost, minimalnu i maksimalnu temperaturu primene, koeficijent otpora difuzije vodene pare) mogu u bilo kom trenutku proveriti klikom na dugme „Info“.

Korišćenjem opcije „Predmer materijala“ možete da generišete potpunu specifikaciju izolacije koja se primenjuje na cevi i kanale u datom sistemu, uključujući višeslojnu izolaciju za cevi i fitinge. Program sada izračunava količine potrebne za izolaciju fitinga u procentima prema Armacell-ovom dugogodišnjem iskustvu.

Novi dodatak Armacell za Autodesk Revit® radi sa Windovs 7, Windovs 10 i Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, sa verzijama na 18 jezika i omogućava projektantima iz većine evropskih zemalja da ga koriste. Štaviše, lokalne verzije dodatka uključuju Armacell proizvode dostupne u određenom regionu, tako da projektanti uvek rade sa pravim cevima i izolacionim pločama, a ne sa tzv. generičkom izolacijom.

Link za preuzimanje Armacell dodatka za Revit® program se nalazi na sledecem linku: https://local.armacell.com/en/bim/

Za sva eventualna pitanja na raspolaganju vam je predstavnik Armacell-a za Srbiju i Crnu Goru:

Aleksandar Pešterac, dipl.maš.inž.
aleksandar.pesterac@armacell.com
Kontakt: +381 61 280 1118

Više informacija o kompaniji ARMACELL.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime