Zašto je važna zvučna izolacija?

Akustik term E700
Akustik term E700 - presek zvučne izolacije poda

Poslednjih decenija kao prateća pojava savremenog načina života, naročito u uslovima gradske sredine, sve veći problem predstavljaju buka i vibracije. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) svakom trećem Evropljaninu smeta buka. Na osnovu statistike o populaciji i nalaza iz anketa o uznemiravanju bukom može se pretpostaviti da je više od 50 miliona Evropljana izloženo buci iz susedstva.

Buka je jedan od osnovnih uzroka kompleksnog oštećenja zdravlja. Nekada se smatralo da je dejstvo buke ograničeno na organ sluha ali danas je dokazano da je njeno dejstvo mnogo složenije. Buka nepovoljno deluje na ceo organizam, pa je prisutno osećanje nervoze kao i sindrom hroničnog umora. Zbog toga se buka s razlogom smatra specifičnim zagađenjem čovekove sredine, koje negativno utiče na nas, tako što postajemo razdražljivi i preosetljivi, loše spavamo i ujutro se budimo umorni i iscrpljeni.

U poređenju sa drugim aspektima u životnoj sredini, za kontrolu buke veoma često nema razumevanja, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja („skrivenih“) efekata koje buka može da izazove na čoveka. Takođe, često se zaboravlja na kumulativni efekat koji buka ima kada izlaganje buci traje duži vremenski period.

Iz navedenih razloga neophodno da se mere zaštite od buke dosledno planiraju i pravilno sprovode, kako prilikom izgradnje novih, tako i prilikom modernizacije ili adaptacije postojećih objekata. Zbog stalnih žalbi kontrola zvučne zaštite objekata postaje sve važnija.

Za proveru zvučne izolacije objekata postoje tehnički propisi gde su definisane granične vrednosti za svaku različitu namenu prostora. Definisane pozicije se moraju meriti tokom faze izgradnje i na kraju pre tehničkog prijema samog objekta. Iz prethodno navedenih razloga neophodno je definisati najprikladnije akustične sisteme kako bi se dobila očekivana izolacija u skladu sa projektom ili bar ona potrebna za usklađenost sa vrednostima predviđenim važećim propisima.

Plivajući pod je najefektnije rešenje i sprečava prenos udarnih zvukova koji se šire čvrstim putem kroz konstrukciju zgrade. Kako bi se stvorilo tiho okruženje, veoma je važno da se između izvora buke i građevinske konstrukcije postavi odgovarajući materijal ispod košuljice.

Efikasnost i pravilno funkcionisanje sistema plivajućeg poda pored izbora odgovarajućeg materijala zavisi i od ugradnje istog.

Akustik Term E700 je najbolji izbor na tržištu. To pokazuju i rezultati ispitivanja koje je radio Institut IMS.

Prikaz karakteristika u odnosu na konkurentske proizvode
AKUSTIK TERM E700 – prikaz karakteristika u odnosu na konkurentske proizvode

Ovaj višenamenski porozni apsorber zvuka proizveden u vidu filcanog tepiha na bazi fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom u odnosu na konkurentske proizvode ima najbolje karakteristike, što je prikazano i na dijagramu.

Zašto odabrati AKUSTIK TERM E700?

 • Podloga visokih akustičkih karakteristika razvijena kao odgovor na sve veće žalbe stanovništva na problem buke iz susedstva;
 • efikasna zaštita od udarne buke;
 • smanjenje udarne buke čak i u opsegu niskih frekvencija;
 • ekološki bezbedan;
 • toplotna provodljivost λ=0,041 W/(m*K);
 • temperaturna postojanost -40C do +70C;
 • napravljen od 100% recikliranog materijala;
 • prirodan materijal, nisu potrebne rukavice i zaštitna odeća;
 • vlakna su dodatno termički obrađena – sprečava ispadanje vlakana;
 • samogasiv u roku od 15 sekundi;
 • otporan na buđ i plesan;
 • dimenzionalno stabilan i izdržljiv, održava performanse tokom vremena, dug vek trajanja;
 • jednostavna instalacija, jednostavno rukovanje i brza ugradnja zahvaljujući maloj težini, ne zahteva upotrebu posebnih alata i opreme;
 • ne spada u tvrde materijale, nakon napona pri 10%-nom sabijanju vraća se u prvobitan oblik.
Tabelarni prikaz karakteristika
AKUSTIK TERM E700 – tabelarni prikaz karakteristika

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte kompaniju TRITONEX.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime