Zvučna izolacija – komfor ili potreba?

SILKA – tradicionalan materijal za moderna rešenja

Više od polovine svetske populacije danas živi u urbanim područjima. Neprijatno glasni zvuci koje sa sobom nose rastući gradovi, postali su naša svakodnevica. Što je naše okruženje bučnije, to se sa sve više poteškoća fokusiramo na zvuke koje zaista želimo da čujemo.

Akustika u arhitekturi

Akustika u arhitekturi ima za cilj postizanje odgovarajućeg zvučnog komfora ili akustičnih performansi objekta.

Koncept modernog stanovanja podrazumeva ostvarivanje određenog nivoa komfora, kome između ostalog, u značajnoj meri doprinosi odgovarajuća zvučna izolacija. Poznato je da visok nivo buke zapravo potiče iz našeg okruženja, odnosno spoljašnje sredine. Glavni putevi prodora ove vrste buke su najveće površine na objektu, poput spoljašnjih zidova, krova ili prozorskih površina.

Objekti građeni Silka blokovima

Zvučni komfor

Zvučni komfor u najkraćem, predstavlja ostvarivanje osećaja privatnosti i udobnosti stanara u odnosu na glavne nosioce buke.

U praksi, obezbeđivanje adekvatnog zvučnog komfora smatra se zadatkom projektanata i građevinske struke. Interesovanje o inovativnim materijalima i metodama redukcije buke u stambenim objektima raste iz dana u dan. Sa trendom rasta cena kvadrata na domaćem tržištu nekretnina, potpuno je očekivano da kupci koji izdvajaju sve više novca za nekretninu, imaju veća očekivanja i zahteve u pogledu zvučnog komfora.

Šta kaže zakonska regulativa?

Aktuelna zakonska regulativa preporučuje da najmanja vrednost zvučne izolacije između susednih stanova, kao i između stanova i zajedničkih prostorija u stambenim zgradama iznosi 52 decibela.

Međutim, zvučna izolacija stambenog prostora trebala bi biti potpuna na svim pozicijama u zgradi. Na objektu možemo identifikovati 4 pozicije koje su važne sa stanovišta zvučne izolacije:

  • Pozicija stan – stan (52dB)
  • Pozicija stan – hodnik (52dB)
  • Fasadni zidovi
  • Pozicije unutar stambene jedinice

Pozicija između stambenih jedinica, od izuzetne je važnosti za celokupan osećaj udobnosti stanovanja. Postizanje propisane zvučne izolacije između stambenih jedinica obezbeđuje neometan mir, koji neće narušavati buka iz susednog stana.

Pozicija između stambenih jedinica

Upravo zato je na ovoj poziciji, ali i na ostalim navedenim pozicijama preporučena upotreba materijala velike gustine sa adekvatnim zvučno izolacionim svojstvima. Kompanija Xella u Srbiji proizvodi i plasira na tržište materijal, koji ne samo da zadovoljava aktuelne zakonske propise u pogledu zvučne izolacije, već ih i značajno nadmašuje.

Reč je o Silka kalcijum silikatnim blokovima, koji se izrađuju u različitim dimenzijama (200NF, 175NF i 115NF) i nalaze primenu kod različitih tipova objekata na svim pozicijama, na kojima postoje povećani zahtevi za zvučnom izolacijom. Kombinacijom Silka blokova sa oblogama, postiže se čak neverovatnih 70dB, i to sa veoma malom debljinom blokova od svega 22.5cm.

Silka blokovi

Pozicija stan-hodnik, takođe ima veoma važnu ulogu u ostvarivanju željenog komfora unutar stambene jedinice. Hodnici u stambenim zgradama su veoma frekventni, te ne čudi da upravo iz hodnika najčešće dopiru razni oblici buke, poput lifta u pokretu, otvaranja vrata ili kretanja ljudi.

Upotrebom Silka blokova, na ovoj poziciji može se postići zvučna izolacija od 56dB, što je za čak više od propisanih vrednosti.

Pozicija stan-hodnik

Iako propisima još uvek nisu definisane mere zaštite od buke na pozicijama unutar stambene jedinice, jasno je da se svakako preporučuju rešenja koja osiguravaju intimnost i mir svih članova porodice. Za pozicije unutar stambenog objekta mogu se primeniti tanje dimenzije Silka blokova od 11,5cm debljine. Zahvaljujući visokoj gustini materijala i otpornosti na pritisak, čak i najtanji zidovi izgrađeni od Silka blokova, pružaju izuzetnu zvučnu izolovanost unutar stambene jedinice.

Pozicija unutar stambene jedinice

Fasadni zidovi, koji su ujedno i najveća površina na objektu, značajno utiču na celokupnu zvučnu izolaciju zgrade. Kako bi se uticaj buke smanjio, pored kvalitetne stolarije veoma važna je i velika masa zida. Klasični materijali za zidanje mogu dostići masu do 800kg/m³ dok Silka blokovi poseduju ogromnu masu od 1.800kg/m³ što definitivno obezbeđuje smanjeni prodor buke od spolja.

Fasadni zidovi

Zahvaljujući velikoj zapreminskoj gustini, Silka kalcijum silikatni blokovi imaju visoku sposobnost zadržavanja zvuka. Kombinovanjem Silka blokova velike mase i dodatne termoizolacije može se obezbediti optimalna zvučna izolacija fasadnog zida.

SILKA – tradicionalan materijal za moderna rešenja

Silka je robna marka kalcijum silikatnih blokova. Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama, Silka blokovi, obezbeđuju odličnu zvučnu izolaciju, čvrstoću i nosivost.

Koriste se u izgradnji svih tipova objekata, a najčešću primenu nalaze na pozicijama na kojima postoji zahtev za visokim stepenom zaštite od buke. Zahvaljujući gustini materijala i otpornosti na pritisak, čak i najtanji zidovi izgrađeni od Silka blokova, pružaju izuzetnu zvučnu izolovanost.

Proizvedeni na bazi prirodnih mineralnih sirovina, negorivi, otporni na vremenske uslove, čvrsti i trajni, Silka kalcijum silikatni blokovi, nude optimalno rešenje za izgradnju različitih vrsta objekata prema najvišim standardima moderne i održive gradnje.

Za više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte kompaniju XELLA SRBIJA.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime