Hidroizolacija podzemnih etaža – pouzdana i ekonomična

Hidroizolacija podzemnih etaža

Problem nepropustljivosti betona je star koliko i sam beton. Ako bi betonske konstrukcije bile vodonepropusne, troškovi za izolaciju bi bili znatno niži, konstrukcija lakša, a projektovani vek mnogo duži. Međutim, beton se pravi od agregata u kombinaciji sa poroznim strukturama koje omogućavaju prodor tečnosti i gasova.

Beton propušta i razne hemikalije što je veoma opasno, naročito kod armiranog betona, jer smanjuje alkalnu zaštitu armature i menja komponente betona u druga opasna betonska jedinjenja.

Šta je kristalizacija?

Postoje dva načina da se postigne nepropusnost betona i to: dodavanjem aditiva prilikom pravljenja betona ili premazom već postojećeg betona posebnim materijalima, čime dolazi do popunjavanja kapilarnih šupljina. Kod obe opcije se mogu koristiti proizvodi Satecma, bez ikakvog negativnog uticaja na mehanička svojstava betona.

Kako kristali hidroizoluju beton?

Posle mešanja sa vodom i aplikacije premazivanjem ili prskanjem, aktivirane hemikalije izazivaju katalitičku reakciju koja stvara formacije nerastvorljivih kristalnih dendričnih vlakana u porama i kapilarima betona. Ova kristalizaciona formacija postaje sastavni deo betonske konsturkcije i trajno je zaštićuje od vode i drugih tečnosti u bilo kom pravcu.

Hemijska reakcija koja stvara nepropusne kristale prodire duboko u betonsku konstrukciju. Brzina i dubina prorastanja betonskih i armirano betonskih konstrukcija ovim kristalima zavisi od prisustva vode i temperature konstrukcije, a ne od mogućnosti da prione na betonsku površinu kao u slučaju konvencionalnih površinskih tretmana i nepropustljivih premaza.

Izgled kristala u betonu pod mikroskopom
Izgled kristala u betonu pod mikroskopom

Tipični projekti:

 • Rezervoari, rezervoari za vodu, rezervoari za otpadne vode, tuneli;
 • Kanali;
 • Podzemne etaže;
 • Temelji;
 • Parkirališta.

Prednosti kristalizacije

Sposobnost zaptivanja pora unutar betonskih konstrukcija

Zahvaljujući osmozi i reakciji komponenata admiksa i penetrata sa vodom, u porama i kapilarima betona se stvaraju kristalne formacije bez obzira na hidrostatički pritisak.

Čuva i produžava trajanje betona i armirano betonskih konstrukcija

Proizvodi su veoma otporni na uticaje štetnih supstanci. Sprečavaju prodor hemikalija, rastvora soli, odpadnih voda i drugih štetnih materijala (pH 3-11 kod stalnog kontakta, 2-12 kod povremenog).

Kristali čuvaju beton i čeličnu konstrukciju od oksidacije, korozije i oštećenja prouzrokovanim dejstvom vode, prodorom soli i unutrašnjim naponom kod većih promena toplote. Na radnim pukotinama kristali impregniraju betone i obezbeđuju vodonepropustljivost.

Dozvoljava betonskoj konstrukciji da „diše“

Kristalizacione formacije ograničavaju veličinu kapilarnih prostora u betonu na male dimenzije, da kroz njih molekuli vode ne mogu proći. Ovi prostori ipak dozvoljavaju minimalan protok vazduha tako da beton može da „diše“ i tako postaje potpuno suv. Tako se ujedno sprečava koncentracija vlage.

Nije toksičan – pogodan je za vodu za piće

Proizvodi Satecma su u Evropskoj Uniji ii drugim državama odobreni za upotrebu u betonskim konstrukcijama koje su određene za vodu za piće ili za prehrambene proizvode.

Upotrebljava se kako na stari tako i na „svež“ beton

Kristalima je potrebna vlaga za stvaranje kristalizacionih formacija. Svež beton je idealan za aplikaciju. Ako je beton suv, treba ga pre aplikacije navlažiti.

Penetrat gura vodu nazad
Ilustracija: Penetrat „gura“ vodu nazad

Druge prednosti:

 • Kristalizacija nije membarana, penetrira u dubinu betonske mase;
 • Kristalizacionom penetratu nije potrebna skupa površinska obrada i izravnavanje površine;
 • Kristalizaciju u poređenju sa folijama nije moguće probosti, rastrgnuti ili oštetiti na spojevima;
 • Kristalizaciju nije potrebno zaštiti kod ponovnog zasipanja oko temelja ili kod aplikacije drugih površinskih materijala;
 • Hidroizolacija kristalizacijom je ekonomičnija od većine drugih metoda i praktično vremenski ne utiče na tok gradnje;
 • Kristali popunjavaju pukotine u betonu do čak 0,3mm.
Šta je potrebno da bi kristalizacija delovala

Za ponudu i više informacija o ovom proizvodu kontaktirajte kompaniju SAR COMPANY MR4.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime