Hidroizolacija terasa i balkona

Izolacija terase

Hidroizolacija terasa i balkona uključuje:

 • Izravnavanje podloge (beton, malter, cementna košuljica) reparaturnim malterima;
 • Pripremu i hidroizolacionu obradu prodora (slivnici, cevi, prodori raznih instalacija);
 • Ugradnju ugaonih traka na spojevima pod-zid i zid-zid u zoni izvođenja hidroizolacije;
 • Izradu hidroizolacije;
 • Varenje PVC, TPO ili FPO membrane (na terasama);
 • Izradu polimer-cementne hidroizolacije nanošenjem u dva sloja;
 • Izradu poliuretanske hidroizolacije nanošenjem u dva sloja sa utapanjem platna u svež prvi sloj i prethodnom ugradnjom epoxy prajmera.

Hidroizolacioni sistemi terasa i balkona su važni delovi hidroizolacije građevine. Nedostaci hidroizolacionog sistema na ovim područjima mogu uzrokovati vlažnost i procurivanje u unutrašnjost objekta kao i narušiti funkcionalnost i estetiku fasade. Pri hidroizolaciji terasa i balkona, važno je pravilno povezivanje slojeva sa otvorima i konstruktivnim zidom (česta greška je izvođenje vertikalne hidroizolacije terasa preko već izvedene fasade) izvođenjem hidroizolacije na zid do visine 20cm iznad popločanja.

Razlika u hidroizolacionom sistemu između terasa i balkona je u parapetu koji se nalazi kod terasa. Balkoni obično nemaju obodni zid kao ograničenje. Za odvodnju vode sa balkona, konstrukcija se naginje prema spolja kako bi se omogućilo slobodno oticanje vode preko metalne okapnice u poseban olučni sistem. Odvodnja na terasama se rešava tačkastim i linijskim slivnicima ili linijskim kanalicama.

Krovne terase ispod kojih je grejani prostor sa aspekta hidro i termo izolacije predstavljaju ravne krovove objekta i spadaju u prohodne ravne krovove. Ove krovne terase se izvode po rasporedu slojeva identično kao prohodni ravni krovovi jer zahtevaju termičku izolaciju i parnu branu, dok na balkonima i terasama ispod kojih nije grejani prostor to nije neophodno.

Primer hidroizolacionog sistema balkona i terasa:

 • AB ploča;
 • sekundarna hidroizolacija;
 • cementna košuljica u padu min. 1,5% prema spolja;
 • primarna hidroizolacija;
 • kameno ili keramičko popločanje;
 • specijalni obodni lim sa obodnim olučnim odvodnim kanalima.

Primer hidroizolacionog sistema krovnih terasa:

 • AB ploča;
 • parna brana i sekundarna hidroizolacija;
 • termo izolacija (kada se ispod terase nalazi zatvoreni ili grejani prostor);
 • cementna košuljica u padu 1,5% min. debljine 4cm, odvojena od termoizolacije PE folijom;
 • primarna hidroizolacija;
 • prilagodljivi distanceri ili lepak za kamen/keramiku/deking.

Za više informacija kontaktirajte kompaniju IZOSTOP.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime