Kako da sprečite gubitak toplote iz kuće

Gubitak toplote iz kuća

Termoizolacija smanjuje gubitak toplote iz kuće. To je poznato je svima.  Čak i onima koji žive u neizolovanoj kući. Pošto se uradi izolacija automatski se smanjuju i računi za grejanje. Ipak da bi se sprečio gubitak toplote nije dovojno samo uraditi termoizolaciju. 

Pre svega treba odabrati odgovarajuće rešenje. Izolacija se radi jednom u životu i treba je izvesti kvalitetno. Pri tom se misli da osim odabira i ugradnje materijala za termoizolaciju treba obratiti pažnju i na prozore i vrata. Na krovnu konstukciju, spojeve, na sistem za grejanje i stanje objekta. Preporuka je da se ugradnja izolacije prepusti stručnim licima, jer su naknadne popravke daleko skuplje.

U nastavku teksta saznajte kako može da se spreči gubitak toplote iz kuće.

Gubitak toplote iz objekta

Kada se pomene izolacija objekta većina automatski pomisli na izolaciju zidova kao najvećih površina. Njihovom izolacijom drastično se smanjuje gubitak toplote, postaje toplije u kući, a računi se automatski maltene prepolove. To može da potvrdi svako ko je uradio izoaciju fasade nakon godina života u neizolovanoj kući .

Ipak da bi se sprečilo rasipanje toplotne energije treba obratiti pažnju i na ostale delove objekta. Istraživanja o gubicima toplotne energije iz neizolovanih objekata pokazala su da se oko 35% toplote gubi kroz spoljašnje zidove, 25% kroz prozore i vrata, 25% kroz krov i oko 15% kroz pod.

Ovaj podatak je značajan, s obzirom da su mnogi objekti u Srbiji neizolovani. Da se tavanski i podrumski prostori ne koriste, samim tim i ne greju, a o njihovoj izoaciji se ne razmišlja. Na žalost najčešći razlog za ovo jeste cena.

Izolacija svakako nije jeftina, ali treba imati na umu da se uštedom na grejanju, investicija u termoizoaciju isplati već za par godina, a da su benefiti i više nego ogromni.

Kako izolacija smanjuje gubitak toplote

Ustanovili smo da gubitak toplote iz kuće utiče na kvalitet i udobnost unutar nje. Sigurno da nije prijatno biti u prostoriji u kojoj se smrzavaš tokom zime. Sve ovo utiče i na životni vek objekta i dovodi do veće potrošnje energije.

Već smo pomenuli da se kada je objekat izolovan troši manje energije za grejanje. Isto tako i za hlađenje u letnjim mesecima.  Dakle toplije je tokom zime i prijatnije tokom leta pri čemu se štedi.

Kako bismo bliže objasnili navešćemo primer gde se upoređuju dve kuće iste površine. Jedna je građena punom opekom bez ikakve izolacije, a druga od šuplje cigle 25cm s termoizolacijom od 10cm. Zahvajujući izolaciji, razlika u troškovima za grejanje je i do 6 puta manja u drugoj kući.

Kompletna termoizolacija rešenje je za gubitak toplote iz objekta

Kada govorimo o termoizolaciji moramo napomenuti da ne postoji jedinstveno rešenje. Takođe ni sistem grejanja, kao ni stanje objekta nisu svuda isti. Zavisi i da li se radi termoizolacija ili popravlja postojeća.

U svakom slučaju da bismo smanjili gubitak toplote nije dovoljno samo izolovati zidove, krov i podove. Izolacija mora da se uradi tako da ušuška objekat i da u njoj nema prekida.  Moraju se izolovati svi kontakti  grejanog i negrejanog prostora bilo da se radi o objektu i spoljašnjosti ili o prostorijama unutar objekta.

Toplotni mostovi

Prekidi termoizolacije odnosno spojevi grejanog i negrejanog prostora su mesta gde se ostvaruje gubitak toplote bez obzira da li sama površina dobro izolovana. To su takozvani toplotni mostovi o kojima pročitajte više u našem tekstu o toplotnim mostovima.

Kao primer gde je veliki gubitak toplote mogu da se navedu ispusti na fasadi ili zidovi između garaže i dela kuće u kome se živi. Tu su i tavanice iznad kojih je prostor koji se ne greje i ne koristi. Zatim spoljna strana stepenišne ploče, podovi nad hladnim negrejanim prostorima, konstruktivni elementi, mesta gde instalacije „prodiru“ kroz fasadu.

Izolacija objekta planira se tokom projektovanja. Naknadna rešenja postoje, ali je najbolje dobrim projektom i razrađenim detaljima izbeći toplotne mostove i dodatne troškove.

Termoizolacija poda na tlu ili poda iznad otvorenog ili negrejanog prostora

Termoizolacija hladnih podova je jednostavan način da se smanji gubitak toplote kroz pod i do 60%. Isplativa je jedino ukoliko govorimo o podu između negrejanog i grejanog prostora. Dakle, misli se na izolaciju plafona u podrumu i poda u tavanskom prostoru koji se ne koristi.

Termoizolacija krova

Gubitak toplote kroz krov je i do 25% što zavisi od toga da li se potkrovlje koristi za stanovanje ili ne. Više o ovome pročitajte u našem tekstu o izolaciji potkrovlja.

Mesta gde se stvara gubitak toplote nevezano za izolaciju

Prozori i vrata

Vrata i prozori su mesta gde se ostvaruje značajan gubitak toplote. Ukoliko u njihovoj blizini osećate strujanje hladnog vazduha, sva je prilika da se tim putem gubi topao vazduh.

Danas je većina novougrađenih prozora sa dvostrukim prozorskim staklom. Izrađuju se i ulazna vrata sa termoizolacionom ispunom. Prliikom postavljanja prozora i vrata vodi se računa da između njihovog rama i zida ne postoji procep. Posebna pažnja posvećuje se šupljini između donje ivice vrata i poda. Rešenja su ugradnja dihtujućih aluminijumskih, silikonskih i sličnih traka oko prozora i vrata, pragovi ili posebne „četke“ i aluminijumske i gumene trake.

Čak se i na starim ključaonicama mogu postaviti kapnice, ukoliko ne postoje, da se spreči promaja. Ukoliko postoje pukotine oko prozorskog okvira spas su  purpena i slični proizvodi.

Roletne kao jedan od faktora gubitka toplote

Kutije za roletne mogu biti izvor gubitka toplote. Na starim kutijama gde je prorez za roletnu je otvor sa spojne strane, dok su ka unutra obožene samo daskom. Rešenje je dodatna izoacija kutija za roletne ili postavljanje novih. Danas se kutije za roletne rade zatvorene sa tri strane i obložene izolacionim pločama.

Same roletne mogu da smanje toplotne gubitke kroz staklene površine i do 35% posto kada su spuštene.

Radijatori

Radijatori greju životni prostor. Ne moraju i zid na koji su prislonjeni. Kod nas u praksi radijatori se ne izoluju. Kad se uzme u obzir činjenica da zid apsorbuje oko 25% toplote koju emituje radijator onda postavljanje tankog izolacionog sloja (na primer od polistirola) iza radijatora sa reflektujućom površinom ka njemu deluje kao primamljivo rešenje.

Cevi za grejanje

Pored radijatora tu su i cevi. Kada prolaze kroz deo kuće koji se ne greje (podrum, garaža, ostava i slično) treba ih izolovati da bi se sprečio gubitak toplote.

Regulacija sistema grejanja

Smanjenje gubitka toplote u objektu i do 20% postiže se regulacijom temperature u prostoru (ugradnja radijatorskih termostatskih ventila i sobnih termostata). Kada se temperatura u prostoru smanji za 1°C godišnje može da se uštedi približno 3-5% energije za grejanje.

Dosta toplote gubi se priikom otvaranja prozora kako bi se ohladila pregrejana prostorija.

Preporuka je da se temperatura održava:

 • prostorije za boravak 20-21oC
 • kupatila 24oC
 • hodnici 15oC
 • spavaće sobe: 18oC
 • 16oC kada nikoga nema u kući ili 10oC tokom godišnjeg odmora

Temorizolacioni materijali i rešenja

Više o termoizoacionim materijalima i sistemima za termoizolaciju pročitajte u našem odeljku o termoizolaciji. Važno je pomenuti da je toplotna provodljivost najvažnija osobina pri izboru materijali za termoizolaciju, ali ne i jedina koja igra ulogu kada bismo sprečimo gubitak toplote iz kuće. Moramo da obratimo pažnju i na:

 • trajnost materijala;
 • lakoću ugradnje;
 • mehaničke osobine;
 • akustična svojstva;
 • otpornost na požar;
 • ekološke osobine i uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
 • cenu.

Kako sprečiti gubitak toplote ukratko

Dakle termoizolacija je način da se objekat ušuška i spreči rasipanje toplotne energije iz njega. Pri tom treba razmišljati ne samo o zidovima, već i o podovima, krovu, o svim površinama između grejanog i negrejanog prostora.

Posebna pažnja treba da se posveti  spojevima i prodorima, jer su sva ova mesta idealna za gubitak toplote. Takođe da bi se smanjio gubitak toplote iz kuće treba obratiti pažnju na prozore i vrata, roletne i sistem regulacije grejanja.

Izolaciju treba izvesti kvaitetno i o njoj razmišljati još tokom projektovanja jer ma koliko da je ulaganje, kroz uštedu na računima se vraća kroz nekoliko godina. O boljem komforu unutar objekta da ne govorimo.

Da se upoznate sa najzastupljenijim materijalima za termoizolaciju kod nas pročitajte više o kamenoj vuni i stiroporu.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime