Izolacija potkrovlja – vodič za kvalitetno izvođenje

Izolacija potkrovlja

Veliki računi, prostor u kom je zimi ledeno, a leti pakleno vruće daju nedvosmislen odgovor na pitanje da li da se uradi izolacija potkrovlja. Kada na to dodamo činjenicu da se čak trećina toplote iz objekta gubi kroz krov, shvatamo da izolacija u potkrovlju osim uštede znači i prijatniji boravak u njemu.

Dakle, potkrovlje treba izolovati, bilo da se koristi ili služi kao tavan. Na odluku za koji se materijal odlučiti i kako najbolje izolovati potkrovlje ili tavan kod nas prevashodno utiče cena materijala i same ugradnje.

Zbog čestih pitanja kao što su da li izabrati  kamenu vunu ili stiropor (EPS), da li postaviti kamenu ili staklenu vunu, kako izolovati tavan, kako se kreću cene izolacije potkrovlja, odnosno zbog pitanja koja “muče” one koji planiraju da rade izolaciju potkrovlja, napisali smo vodič za kvalitetnu izolaciju potkrovlja.

Izolacija potkrovlja = udobnost

Stvar sa izolacijom je jednostavna, kao kada biste zimi izašli napolje samo u majici tj. bez jakne. Sigurno je da bi vam bilo hladno. Kada biste obukli jaknu bilo bi toplije, a koliko zavisi od toga da li je u pitanju perjana ili obična jakna, da li je možda pocepana negde ili ne.

Isto je i sa termoizolacijom objekata odnosno potkrovlja u ovom slučaju. Neizolovano potkrovlje znači gubitak toplotne energije, veće račune i ne baš ugodan boravak u njemu. Od materijala koji se izabere za izolaciju i od toga da li je ona ugrađena stručno i kvalitetno zavisi koliko će u potkrovlju biti toplije, odnosno hladnije kad treba.

Koji materijal izabrati kada se radi izolacija potkrovlja?

Iako smo svesni značaja izolacije na kućama, u Srbiji je veliki broj i dalje nije izolovan. Sa potkrovljima situacija nije ništa bolja, posebno što se u kućama mahom i dalje koriste za odlaganje stvari.

S druge strane kada govorimo o materijalima za izolaciju, kod nas se i dalje korsite tradicionalni materijali za izolaciju. Poslednjih godina sve je veća upotreba mineralne vune, pre svega kamene. Ona u odnosu na stiropor, koji je i dalje najzastupljeniji materijal za termoizolaciju kod nas, ima veću cenu, ali i bolje karakteristike.

Jedno je sigurno – kvalitetna izolacija potkrovlja nema alternativu kada govorimo o komforu i uštedi. Svako treba da odabere materijale prema svojim potrebama i mogućnostima. U skladu sa namenom i stanjem potkrovlja treba odabrati i rešenje koje donosi željene benefite. Ipak samo pravilno odabrani i ugrađeni materijali mogu pružiti adekvatan komfor za život i rad i ispuniti očekivanja.

Materijali za izolaciju potkrovlja

Kada govorimo o kvalitetnoj izolaciji potkrovlja moramo misliti kako na krov tako i na zidove i pod. Najčešće, kada je izolovan objekat, izolovani su i zidovi potkrovlja, pa je akcenat teme o kavlitetnoj izolaciji potkrovlja na podu (kod tavana) i krovu (kod potkrovlja koje se koristi).

Materijali koje u ovom slučaju biramo moraju da zadovolje određene zahteve. Neki su odlično i ekonomično rešenje za izolaciju donjih delova objekta, ali nisu idealan izbor za potkrovlja, poput pena na primer. Materijal za izolaciju potkrovlja mora da ispuni sledeće zahteve:

 • da ima odlične toplotne karakteristike odnosno da što manje provodi toplotu kako bi potkrovlje zimi bilo toplo, a leti zaštićeno od vrućine spolja;
 • materijal treba da je negoriv;
 • preporučljivo je da materijali budu na prirodnoj bazi;
 • materijal treba da omogući prostoru da “diše”;
 • povoljan odnos cene i kvaliteta.

Kako su kod nas za kvalitetnu izolaciju potkrovlja najdostupniji i najviše u upotrebi mineralne vune i stiropor, kako za zidove, tako i za podove i sam krov, upravo na ove materijale ćemo se i fokusirati.

Mineralna, kamena ili staklena vuna kao prvi izbor za izolaciju

Kamena i staklena vuna svakako nisu najjeftiniji izolacioni materijali na tržištu. Ipak to su materijali koji u potpunosti zadovoljavaju tražene karakteristike za izolaciju potkrovlja kako bi se od tog prostora dobio maksimum. Ujedno su to materijali koji najbolje oslikavaju odnos cene i kvaliteta.

Često se postavlja pitanje da li izabrati mineralnu ili kamenu vunu ili se odlučiti za kamenu ili staklenu vunu. Ono što treba znati je da su i kamena i staklena vuna vrste mineralne vune, kao i da u kombinaciji daju vrhunsko rešenje za toplotnu izolaciju krova. Na tržištu postoje sistemi koji upravo kombinacijom kamene i staklene vune pružaju maksimalan komfor uz ogromnu uštedu energije.

Razlozi što se mineralne vune sve više preporučuju i uzimaju primat na tržištu materijala za termoizolaciju jesu to što su nastale na bazi prirodnih sirovina, a pored odličnih termoizolacionih karakteristika imaju i niz drugih benefita. Više o mineralnim vunama pročitajte u našem tekstu o mineralnim vunama.

Da li izabrati stiropor ili kamenu vunu kad se radi izolacija potkrovlja?

Kod nas se objekti još uvek prevashodno izoluju stiroporom. Razlog za to su niža cena stiropora i lakša odnosno brža ugradnja. Posebno kada se uzme u obzir da termoizolacione karakteristike kamene vune jesu bolje, ali u praksi neznatno u odnosu na stiropor. Za kvalitetnu izolaciju potkrovlja prednost se ipak daje kamenoj vuni.

Glavni razlog je što kamena vuna u odnosu na stiropor nudi još neke benefite osim samo dobre termoizolacije – bolju paropropusnost, negorivost i bolje zvukoizolacione karakteristike. Tu je i činjenica da je fleksibilnija za ugradnju, što je od posebnog značaja kod izolacije krova i zakrivljenih površina. Kao i činjenica da tokom godina ne gubi svojstva i ne menja se.

Prednosti kamene vune u odnosu na stiropor:

 • Sa kamenom vunom prostor “diše” i oslobađa višak vlage. U odnosu na stiropor, kamena vuna je paropropusna. Paropropusnost se meri koeficijentom paropropusnosti µ koji pokazuje prolaz pare kroz materijal (kamena vune µ-1,2, stiropor µ-30).
 • Izolacija od kamene vune ne širi požar jer je kamena vuna negoriv materijal. Većina mineralnih vuna na današnjem tržištu ima razred  A1 negorivosti. Kako se dobija od prirodnog kamena, kamena vuna počinje da se topi tek na temperaturama iznad 1000°C, dok stiropor na temperaturi od samo 80 stepeni menja svoja svojstva. Ovo ga čini nepodobnim za izolaciju potkrovlja i ne sme da se koristi za izolaciju dimnjaka.
 • Kamena vuna je bolja kao zvučna izolacija. Vuna ima takvu strukturu da apsorbuje zvuk, dok ga stirotpor odbija. To znači da će sa kamenom vunom kao izolacijom u potkrovlju biti, pre svega, manje spoljašnje buke, što je posebno značajno ukoliko živite u blizini prometnog puta ili aerodroma.
 • Kamena vuna može da se ugrađuje kod zakrivljenih površina za razliku od stiropora. Mineralne vune se prilagođavaju prostoru i popunjavaju zazore i šupljine, što je posebno važno za izolaciju krova pri postavljanju između rogova gde su česti neravnomerni rasponi. Svaki neizolovani deo ma koliko male širine bio je takozvani “hladni most” – mesto gde energija “curi” ka spolja i ka unutra. Stiropor spada u krute materijale – kada se jednom iseče to je što je, ne prilagođava se prostoru pa može da ostavi brojne zazore i šupljine. Stiropor nije samostojeći materijal tj. ispada iz rogova za vreme montaže.
 • Kamena vuna ne gubi svojstva i ne menja se tokom vremena. Istina je da su prilikom adaptacija starih potkrovlja pronađene EPS izolacione table koje nimalo nisu izgubile svoja svojstva, kako fizička tako ni izolaciona, ali kamena vuna bez sumnje osigurava trajnost u svakom pogledu.

Izolacija tavana

U poslednje vreme zastupljen je trend gde se potkrovlja sve više adaptiraju u prostore za život i rad. Ipak veliki broj kuća i zgrada ima tavane koji se ne koriste, bar ne kao prostor predviđen za duži boravak ljudi u njima. U svakom slučaju i ovakve prostore potrebno je termoizolovati iz prostog razloga što se kroz njih gubi najveći deo toplotne energije. Ovde se ustvari energija gubi kroz poslednju međuspratnu ploču tj. ploču na prelazu sa poslednje etaže koja se koristi ka potkrovlju objekta,.

Dakle, ukoliko se potkrovlje ne koristi kao stambeni prostor, akcenat termoizolacije je na poslednjoj međuspratnoj ploči. To je najbrže i nejekonomičnije rešenje. Štiti se donji prostor od gubitka toplote, a ne mora da se izoluje kompletan prostor iznad koji se ne koristi.

Kod tavana koji nije stambeni i/ili prostor za rad postoje dva slučaja:

 1. tavanski prostor koji se ne koristi jer je plitak i nepristupačan;
 2. tavanski prostor koji se najčešće koristi za odlaganje stvari što uključuje povremeno kretanje ljudi u njemu.

Izolacija tavana koji se ne koristi

Izolacija tavana koji se ne koristi izvodi se lako. Kao što smo napomenuli, izoluje se tavanica između tog prostora i onog ispod ploče u kome se živi i radi. Prvo se postavlja parna brana po tavanici kako bi se sprečilo da dođe do pojave kondenzacije i oštećenja izolacionog materijala koji se postavlja preko brane. Parna brana dozirano propušta paru iz unutrašnjosti u izolacioni materijal.

Kao izolacioni materijal preporučuje se kamena ili staklena vuna, koje se postavljaju gusto stisnute u sloju minimalne debljine od 12cm. Preporuka je da se postave dva sloja, posebno kada se izabere staklena vuna. Što više slojeva izolacije, to bolje kako bi se izbegli toplotni gubici. Jednostavno, postavljanje izolacija u više slojeva osigurava da budu zaštićeni spojevi sloja ispod.

Ploče kamene vune postavljaju se smaknute u odnosu na prvi red, a ploče staklene vune upravno odnosno pod uglom od 90°.

Sa gornje strane izolacije postavlja se paropropusna-vodonepropusna folija kako bi se izolacija zaštititila od prokišnjavanja, jačeg vetra ili snega ukoliko ima oštećenja u krovnoj konstrukciji.

Kada se postavlja stiropor, preporuka je da se ploče stiropora, ukoliko ima mesta, ređaju u što više redova kako bi se osigurala potpuna zaptivenost za toplotne gubitke.

Napomena: Kada se postavljaju folije natpisi na njima treba da budu okrenuti ka gore tj. ka onom ko ih postavlja. Više o folijama možete pročitati u našem tekstu o krovnim folijama.

Izolacija tavana koji se koristi kao prostor za odlaganje

U kućama u Srbiji tavan se najčešće koristi za odlaganje stvari. U ovom slučaju izolacija zahteva više rada nego izolovanje tavana koji se ne koristi iz prostog razloga što se pod povremeno ili često koristi za hodanje pa se mora obložiti nećim po čemu će se hodati. Preporučuje se da se kao izolacija koristi mineralna vuna, a na tržištu postoje specijalne izolacione ploče od kamene vune za podne konstrukcije i negrejane prohodne tavanice.

Izolacija tavana koji se koristi
Izolacija tavana koji se koristi: Grede, aktivna parna brana, izolacioni materijal između greda, paropropusna-vodonepropusna folija i ploče po kojima se hoda

Pre svega, potrebno je da se po tavanici postave grede na razmaku od 100 ili 120 cm jedna od druge, ukoliko ih već nema. Preko toga postavlja se aktivna parna brana, a potom izolacioni materijal između greda. Izolacioni materijal štiti se paropropusnom-vodonepropusnom folijom. Na kraju se postavljaju ploče ili daske po kojima može da se hoda. Najčešće se stavljaju gipskartonske ploče ili OSB table.

Napomena: Ukoliko se postavljaju OSB ploče, pošto nisu paropropusne, potrebno je da se izbuše na nekoliko mesta.

Stanje krova uslov za kvalitetnu krovnu izolaciju potkrovlja

Način, odabir materijala, samim tim i cena izolacije potkrovlja zavise pre svega od toga koji je slučaj sa potkrovljem koje treba izolovati. Da li se koristi ili ne, da li tek treba da se gradi ili je staro potkrovlje koje se adaptira, postoji li već neka izolacija, u kakvom je stanju ta izolacija itd.

Rešenje krovne konstrukcije jedan je od presudnih faktora kako bi se uradila kvalitetna izolaciju potkrovlja. Važnu ulogu igra i činjenica ima li krovnog pokrivača i u kavkom je stanju.

Kod nas se sreću različiti slučajevi krovova na kojima izolacija može da se radi spolja ili iznutra gde je obavezno korišćenje folija:

 • krov bez podaščavanja može da se izoluje i spolja i iznutra;
 • krov sa podaščavanjem spolja i iznutra;
 • krov sa podaščavanjem i ter papirom i spolja i iznutra;
 • krov sa podaščavanjem i OSB tablama spolja i iznutra;
 • krov bez podaščavanjem i crepom izoluje se iznutra;
 • kosa betonska ploča gde se izolacija radi sa spoljne strane.

Za izolaciju važi što veći sloj to bolje. U potkrovlju to može da znači smanjenje korisnog prostora. Od toga dalje zavisi i da li će se izolacija raditi spolja ili iznutra, pod uslovom da može da se radi iznutra.

Kako izolovati staro potkrovlje

Situacija sa izolacijom starog potkrovlja koje treba adaptirati slična je kao i kod novogradnje. Ovde treba proveriti u kakvom je stanju krovni pokrivač, da li je dotrajao i treba li da se menja. Uglavnom su ovakvi krovovi bez ventilacionog kanala i bez odgovarajuće folije kao sekundarne pokrivke. Ukoliko se menja krovni pokrivač istovremeno iznad rogova treba da se postave folija i letve za provetravanje.

Kada je potkrovlje adaptirano i ima toplotnu izolaciju sa završnom oblogom, treba proveriti u kakvom su stanju postojeći materijali. Potom treba videti sa koje strane uraditi izolaciju.

Izolacija potkrovlja sa spoljne strane

Idealno rešenje bez intervencija unutar prostora jeste izolacija krova sa spoljne strane. Ovom rešenju pribegava se kako se ne bi smanjila visina i korisna površina u potkrovlju ili iz estetskih razloga. Prednost ovakvih radova je brzina izvođenja, to što se unutrašnjost potkrovlja ne remeti, a daje posebno u letnjem periodu odličnu termoizolaciju.

Preporuka je da se izolacija radi kamenom vunom pre koje se postavlja parna brana. Nakon postavljanja vune postavlja se paropropusna vodonepropusna folija.

Izolacija potkrovlja sa unutrašnje strane

Kada se krov izoluje kamenom vunom obavezno je postavljanje parne brane pre izolacije ka grejanom prostoru i paropropusna vodonepropusna folija preko izolacije odnosno ka krovnom pokrivaču. Redosled postavljanja je suprotan od redosleda kada se izoluje spolja odnosno prvo se postavlja paropropusna vodonepropusna folija, izolacija, parna brana i na kraju gipsane ploče.   

Da bi potkrovlje bilo kvalitetno i u potpunosti zaštićeno, kada se izolacija postavlja iznutra podrazumeva da se izolacini materijal postavlja između i preko rogova ka unutrašnjosti. Kada rogovi nisu izolovani imamo “toplotni most” odnosno mesta preko kojih se gubi toplota, bez obzira na izolaciju između rogova.

Cena izolacije potkrovlja

Kao što smo pomenuli cena igra veliku ulogu kod adaptacije i izolacije potkrovlja, uostalom kao i kod svih radova. Na žalost u praksi se najčešče ide na uštrb kvalitetnijeg materijala. To se kasnije uvek ispostavi kao skuplja varijanta, posebno kad govorimo o izolaciji. Izolacija se radi jednom stoga treba da traje i da kvalitetno obavlja svoju funkciju.

Za termoizolaciju krova i potkrovlja preporučuje se kamena vuna između rogova i staklena vuna preko rogova sa neophodnim krovnim folijama. Ovo rešenje sa dva sloja mineralne vune, odgovarajućim folijama i lepljivim trakama svakako je skuplja varijanta. Cena kamene vune sa ugradnjom se u proseku kreće 10-12 €/m2, staklena oko 7€/m2, a folije 1-2,5€/m2. Izolacija stiroporom iznosi oko 7 do 10 €/m2 sa pratećim materijalima.

Osim cene same izolacije, treba računati plus unutrašnje oblaganje vatrootpornim gipsanim pločama oko 10 €/m2 i oko 3 €/m2 za završnu obradu zidova

Napomena: Svi prateći materijali koji se koriste sa mineralnim vunama moraju da budu istog kvaliteta u pogledu standarda koje same po sebi ispunjavaju mineralne vune.

Kvalitetna izolacija potkrovlja

U skladu sa praksom i tržištem u Srbiji, za izolaciju potkrovlja najefikasnije je izolovanje kamenom vunom. Ona je u odnosu na stiropor skuplja varijanta, ali pruža mnoge benefite koje stiropor ne može da ispuni. Pre svega u pogledu negorivosti, fleksibilnosti pri ugradnji i zvučnim izolacionim sposobnostima.

Kada se potkrovlje koristi kao tavan izoluje se samo tavanica – međuspratna konstrukcija ka grejanom prostoru. Kada se potkrovlje koriti za život i rad, akcenat je na krovnoj konstrukciji. Stanje potkrovlja i krovnog pokrivača kao i površina korisnog prostora unutar potkrovlja određuju da li će se krov izolovati spolja ili iznutra.

Koje god rešenje da se odabere, za kvalitetnu termoizolaciju potkrovlja potrebno je da se radovi izvedu prema pravilima struke ne bi li izolacija pružila maksimalan komfor unutar potkrovlja i uštedu u energiji.

Ana Glišić, d.i.g.

8 KOMENTARA

 1. Nije loš tekst ali trebalo je i da napišete koji je standard za debljinu izolacije kosog krova za klimatske uslove Srbije- Beograda, za stambeni prostor…

 2. Poštovani,
  kako se izvodi izolacija krova gde je sa spoljne strane stavljen ter-papir? Radio bih izolaciju potkrovlja staklenom i kamenom vunom iznutra (tavan se ne koristi) i nadam se da postavljeni ter-papir nije prepreka, odnosno da ne mora da se skida ter-papir radi njegove zamene paropropustnom folijom. Molim za savet, unapred hvala

  • Poštovani Nikola,
   Preporuka je da se ter papir ne koristi za tu namenu. Ali ukoliko bi Vam zamena bila prevelika investicija, i obzirom da se radi o negrejanom prostoru, neće biti problem i da ostane.

 3. U potkrovlju mi je sve u lampreiji. Iznad nje, tačnije sa spoljašnje strane je je nekadašnja staklena vuna. Hteo bih sa unutrašnje strane da stavim tvrdi stiropor i da uradim lepak i mrežice. Da li to može biti dobar toplotni izolator. Hvala puno unapred. Očekujem brz odgovor jer počinjem sa radovima za par dana.

 4. Postovani, u izolaciji potkrovlja, gledano sa unutrasnje strane, prvo ide rigps, pa parna brana, pa kamena vuna, e sad mene zanima, sta se desava sa parom, koja prodje kroz rigips, jer on propusta paru, a zatim ta para naleti na parnu branu, koja joj ne daje prolaz u izolaciju, gde se nakuplja taj kondez, i koliki je vek tog rigipsa, s obzirom da se stvari postavljaju tako da on upija paru, i da ne moze da je se oslobodi? Hvala

  • Poštovani Marko,
   Kao što je i navedeno u tekstu redosled postavljanja izolacije je: paropropusna vodonepropusna folija, izolacija, parna brana i na kraju gipsane ploče. Ovim se omogućuje pari da prolazi kroz gipsanu ploču, parnu branu (kontrolisano propuštaja određenu količinu pare), izolaciju i paropropusnu vodonepropusnu foliju izvan krova tako da ne bi trebalo da se javlja kondez.

 5. Postovani, zainteresovan sam za izolaciju potkrovlja pa me interesuje moze li se kod Vas naci i materijal i majstora za preporuku, stan je u Beogradu? Hvala!

  • Poštovani Dejane,
   Portal Izolacija.rs ne bavi se prodajom materijala i izvođenjem radova. Podatke o firmama koje se bave tom delatnošću možete naći upravo na našem portalu.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime