Krovne folije i sve što treba da znate pre nego ih postavite

Krovne folije
Krovne folije

Tipovi i vrste krovova su različiti, ali prvobitna uloga im je ista – štite objekat od atmosferskih uticaja i prodora vode. Kada govorimo o kvalitetu kosog krova moramo voditi računa o hidroizolaciji, termoizolaciji, ventilaciji i na kraju estetici. Za hidroizolaciju se danas koriste vodootporne krovne folije i membrane, koje se dele na paropropusne i paronepropusne krovne folije tj. parne brane. U daljem tekstu pročitajte sve što o krovnim folijama treba da znate, pre nego ih postavite.

Hidroizolacija kosog krova

Većina krovova kod nas su kosi krovovi, a kao krovni pokrivač uglavnom se koristi crep, tegola, lim itd. Krovni pokrivač štiti krov od vode i atmosferskih uticaja, ali to ne može da uradi u potpunosti i zato je neophodno uraditi kvalitetnu hidroizolaciju.

Godinama se kao hidroizolacija upotrebljavala krovna lepenka – ter papir odnosno bitumenizirani karton posipan kvarcnim peskom. Njegov osnovni nedostatak je u tome što u vlažnoj sredini bubri pošto se celuloza naduva u prisustvu vlage. Drugi nedostatak leži u tome da se pakuje i proizvodi u rolnama male površine od 10 ili 20m2, što znači veliki broj spojeva i preklopa, samim tim i dosta vremena za ugradnju.

Danas i na domaćem tržištu postoje praktičnija rešenja i savremeni materijali koji garantuju kvalitetnu hidroizolaciju kosog krova. Govorimo o krovnim membranama i folijama koje delimo na paropropusne i paronepropusne folije (parne brane).

Krovne folije i njihovi osnovni paramteri i karakteristike

Odlika svih krovnih folija je vodonepropusnost. Kao pokazatelj njihovog kvaliteta i karakteristika imamo nekoliko parametara koji ih opisuju:

 • težina po m2 ;
 • SD vrednost – pokazatelj paropropusnosti folije;
 • WDD vrednost – pokazatelj količine vodene pare koju folija propusti u roku od 24h;
 • statička vodoneporpusnost pokazuje koliko je folija ustvari nepropusna. Izražava se kao nivo vode u mm i predstavlja statički pritisak koji folija može izdržati bez pojavljivanja 3 vodene kapi sa njene donje strane.
 • uzdužna i poprečna čvrstoća odnosno izdržljivost folije na uticaje;
 • UV stabilnost – vreme posle kog dolazi do oštećenja na foliji usled direktne izloženosti UV zračenju;
 • otpornost na prenošenje vatre, folije su primenjive u temperaturnom rasponu od -40 do +85 C°.

Mada se kao mera kvaliteta krovne folije ističe težina po m2 i broj slojeva folije, u praksi je jako važna čvrstoća krovne folije na pritisak u uzdužnom i poprečnom smeru. Folija je već prilikom postavljanja izložena silama koje mora da izdrži, a tu su i loši vremenski uslovi pre pokrivanja, delovanja vetra itd. Dešava se da foliju oštete majstori tokom i nakon ugradnje ili da krov ostane privremeno pokriven samo folijom. Ovo nekad potraje i po nekoliko meseci, a krovne folije nisu preterano otporne na direktno delovanje UV zraka, pa tada postaju krte i cepaju se. Najkvalitetnije krovne folije danas postižu vrednost čvrstoće 500N/5cm, dok se dobrom i kvalitetnom folijom smatraju one koje imaju čvrstoću već od 250N/5cm.

Ispitivanja IMS-a, institucije koja je nadležne za izdavanje atesta, podrazumevaju merenja sledećih podataka u vezi sa folijama:

 • debljina i širina;
 • površinska masa u g/m2;
 • mehaničke karakteristike;
 • postojanost na toploti (6h na 70 stepeni);
 • sila cepanja;
 • paropropusnost.

SD vrednost folija

SD vrednost je parametar po kome krovne folije delimo na paropropusne i paropnepropusne tj. parne brane. On dakle pokazuje da li je folija paropropusna ili ne.

SD vrednost predstavlja otpor difuziji vodene pare. Izražava se u metrima debljine vazdušnog sloja koji pruža otpor isti kao i folija za koju parametar važi. To u prevodu znači da folija SD vrednosti 0.02 m pruža otpor difuziji vodene pare kao i vazdušni sloj debljine 2cm.

Prema SD vrednosti folije delimo na:

 • paropropusne krovne folije kod kojih je Sd-vrednost manja od 0,5m. Ove folije su paropropusne, omogućavaju prolaz vodene pare iz izolacije i primenjuju se u izgradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući sloj.
 • aktivne parne brane su folije sa SD-vrednošću od 2-5m. Ovo su paroodbojne brane koje sprečavaju prodor vodene pare iz unutrašnjosti objekta u termoizolaciju.
 • parne brane su paronepropusne folije kod kojih je Sd-vrednost iznad 20m. Ove folije se primenjuju kod tradicionalnih krovnih konstrukcija sa dva ventilirajuća sloja (iznad i ispod krovne folije). U ovom slučaju vodena para se iz izolacije ne odvodi kroz krovnu foliju, već u donji ventilirajući sloj koji se nalazi ispod krovne folije odnosno daščane oplate.

Dakle veća SD vrednost znači manja paropropusnost i obrnuto. SD vrednost paropropusnih folija je manja od 0,5m, obično od 0.015 do 0.05m. Kod parnih brana SD vrednost je iznad 20m i najčešće se kreće od 35 – 200m.

Paropropusne krovne folije

Paropropusne vodonepropusne krovne folije sprečavaju prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju, ali omogućavaju vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, prolazak u spoljašnjost. Dakle paropropusne krovne folije sprečavaju da voda prodre u krov, ali omogućavaju da vodena para kontrolisano izlazi na gore.

Na tržištu se mogu naći u različitim gramažama kao dvoslojne, troslojne i četvoroslojne. Napomena je da se dvoslojne paronepropusne folije nisu pokazale kao dobre, jer postaju krte zbog nepostojanja trećeg stabilizujećeg sloja.

Kod nas su uglavnom zastupljene paropropusne folije težina od 90-200g/m2.

Statička vodonepropusnost pokazuje koliko je neka folija ustvari vodonepropusna. Kvalitetna folija podrazumeva veći nivo statičke vodonepropusnosti. Minimum je 2000mm, a najkvalitetnije paropropusne krovne folije dostižu vrednosti do 4000mm. Ova vrednost povećava se ukoliko je folija postavljena na daščanu oplatu ili OSB ploču.

Postavljanje paropropusnih folija

Paropropusne krovne folije postavljaju se u sistemu krovova sa jednim ventilisanim slojem sa spoljne strane krovne konstrukcije, odnosno ispod sloja za ventilaciju. Obavezne su u krovnom sistemu gde se mineralna vuna koristi kao termoizolacija.

Postoje paropropusne krovne folije koje se koriste za direktno postavljanje na termoizolaciju kod nepodaščanih krovnih konstrukcija i one ne dozvoljavaju gaženje po njima, već samo direktno polaganje na termoizolaciju.

Drugi tip paropropusnih folija koristi se za direktno postavljanje na oplatu (dasku, OSB tablu). Ove folije imaju veću težinu i mogu da izdrže kretanje radnika po njima.

Paropropusne folije postavljaju se tako da budu blago zategnute, bez ulegnuća. Vodi se računa o minimalnom preklapanju od 10-15cm (kod krovova sa manjim nagibom minimum 20cm). Spajaju se lepljivim trakama specijalno namenjenim za paropropusne folije.

Paronepropusne krovne folije – parne brane

Paronepropusne folije iliti parne brane sprečavaju prodor vlage u termoizolaciju krova ili zida. Termoizolacioni materijali gube svojstva u dodiru sa vlagom i vodom, koje nastaju aktivnostima ljudi koji u objektu žive ili rade. Parne brane sprečavaju da ta vlaga dođe u dodir sa termoizolacijom i konstrukcijom.

Postoje različite vrste parnih brana. Prema veličini koja pokazuje nivo paropropusnosti – SD vrednst delimo ih na aktivne parne brane i parne brane. Aktivne parne brane imaju delimičnu paropropusnost odnosno kontrolisano propuštaju određenu količinu pare. Razlikuju se i po broju slojeva i gramaži po kvadratu.

Kada se pomenu, njihova upotreba se uglavnom vezuje za kosi krov, međutim one imaju primenu i na drugim delovima konstrukcije:

 • paronepropusne krovne folije postavljaju se kod neventilisanih kosih krovova ili kod ventilisanih kosih krovova sa paronepropusnom folijom kao zaštitom od vlage;
 • kod plafona parna brana se postavlja na međuspratnu konstrukciju ka negrejanom tavanu;
 • koristi se za izolaciju spoljašnjih sendvič fasada;
 • za izolaciju spoljašnjih zidova sa unutrašnje strane;
 • kod drvenih montažnih konstrukcija;
 • kao vlagonepropusna folija u sistemu plivajućih podova.

Parne brane su paroodbojne folije. Kada vlaga prodre u izolacioni materijal, smanjuju se njegova izolaciona svojstva što dovodi do akumuliranja vlage u konstrukciji. Na ovaj način se stvara lančana reakcija, a rezultat su ozbiljna oštećenja konstrukcije. Parna brana ima ulogu da kontroliše ovaj proces i zato se postavlja ispod izolacije, tj. ka enterijeru.

Zaključak o krovnim folijama

Krov štiti objekat od atmosferskih uticaja i prodora vode, ali da bi to uspešno obavljao osim krovnog pokrivača potrebna je i njegova kvalitetna hidroizolacija. Nekada se za to koristila krovna lepenka – ter papir, a danas krovne folije.

Krovne folije su vodootporne folije, a u odnosu na to propuštaju li vodenu paru ili ne, delimo ih na paropropusne i paronepropusne tj. parne brane. Nekoliko je parametara koji pokazuju kvalitet krovnih folija – gramaža po kvadratu, uzdužna i poprečna čvrstoća, veličina paropropusnosti, UV otpornost…

Paropropusne krovne folije sprečavaju da voda prodre u krov, ali omogućavaju da vodena para kontrolisano izlazi na gore. Postavljaju se sa spoljne strane iznad termoizolacije, ka krovnom pokrivaču.

Paronepropusne krovne folije iliti parne brane sprečavaju odnosno kontrolišu prodor vlage u termoizolaciju krova. Postavljaju se sa unutrašnje strane ka prostoriji.

Ukoliko vam je ovaj tekst bio koristan pročitajte naš tekst o parnim branama.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime