Stiropor – cena, vrste i karakteristike

Stiropor cena
Stiropor – cena, vrste i karakteristike

Kada se uzme u obzir da je stiropor godinama najzastupljeniji termoizolacioni materijal kod nas, sasvim je razumljivo da je za većinu prva asocijacija pri pomenu izolacije objekata. Stiropor i cena koju ima čine ga, imajući u vidu i veoma dobre termoizolacione karakteristike, izuzetno konkurentnim izolacionim materijalom. Uz pravilan odabir dodatnog materijala, kao što su lepak za stiropor i mrežica za stiropor, postiže se optimalan odnos cena – kvalitet.

Iako kamena vuna postepeno uzima primat, posebno u izgradnji zgrada i poslovnih objekata, u praksi se za izolovanje privatnih kuća i dalje najviše koristi stiropor. Razlog je jednostavan – cena stiropora u odnosu na kamenu vunu je daleko manja, a termoizolacione karakteristike slične.

Upoređivanje stiropora i kamene vune, prednosti i mana jednog u odnosu na drugo tema su za sebe. U tekstu o kamenoj vuni dali smo odgovor na pitanje zašto je kamena vuna sve popularniji izbor za termoizolaciju. Uprkos tome, podaci govore da se godišnje u Evropi proizvede oko 35 miliona m3 stiropora. Ovo je dovoljan pokazatelj da je i dalje u širokoj upotrebi.

stiropor je kod nas godinama vodeći materijal za termoizolaciju kuća.

Zato ćemo se ovde pozabaviti karakteristikama i analizom cena stiropora na našem tržištu, kao i pregledom cena pratećih elementa kao što su lepak za stiropor i mrežica za stiropor.

U ovom tekstu prikazane su maloprodajne cene po kvadratu, u dinarima i informativnog su karaktera. Pre finalne kalkulacije troškova ili kupovine svakako kontaktirajte trgovce i distributere kako bi dobili precizne informacije.

Kod nas se najčešće sreće stiropor proizvođača AUSTROTHERM, FRAGMAT S, MASTERPLAST YU, BEKAMENT, JUB, MAXIMA, FIMA.

Cena stiropora prema nameni i debljini ploče

Stiropor je u stvari ekspandirana polistirenska pena, ili EPS kako se stručno označava. Kao izolacija na tržištu se najčešće nalazi u pločama odnosno u obliku tabli dimenzija 100×50cm.

Prema nameni deli se na fasadni stiropor, stiropor za izolaciju krova, stiropor za sendvič zidove i stiropor za podove i ravne krovove. Shodno tome različite su debljine tabli, ali i cena.

Na primer, za izolaciju fasadnih zidova je preporuka stiropor 12 cm, dok su na našem tržištu najtraženije ploče stiropor 10 cm.

Kako bi se lakše raspoznavale vrste, pakovanja se obeležavaju trakama u različitim bojama:

 • Plava boja – označava mekši i polutvrdi stiropor, namenjen za sendvič zidove, plafone, kose krovove i potkrovlja;
 • Crvena boja – označava fasadni stiropor;
 • Crna boja – označava tvrdo presovani stiropor koji imaja veću čvrstoću i koristi se za podove.

EPS se najčešće koristi za izolaciju fasada. Demit fasada je u Srbiji najčešći vid oblaganja objekata. Više o njoj i tome kolika je cena ovakvog vida izolacije spoljašnjih zidova možete pročitati u našem tekstu u kome smo dali karakteristike i cene demit fasada.

Stiropor se primenjuje kao ispuna u izradi sendivič zidova ili u oblaganju odnosno izolovanju potkrovlja i zidova iznutra. EPS ploče veće tvrdoće (tvrdo presovani stiropor) koriste se za podove ili ravne krovove. U ponudi se mogu naći ploče rađene u nagibu po zahtevu.

Cena stiropora zavisi od namene i debljine ploče
Cena stiropora zavisi od namene i debljine ploče

Debljina ploče stiropora

Debljina tabli varira od 1 cm do 12 cm ili više, u zavisnosti od namene i potreba klijenta. Za fasade se često koriste i veće debljine. Zato varira i cena stiropora.

Primera radi za fasadni stiropor debljine 12 cm, koja je prema preporukama optimalna debljina EPS izolacije za naše uslove, cena se kreće od 685 do 915 dinara. Sa druge strane, za najtraženiji fasadni stiropor 10 cm cena je u rasponu od 440 do čak 1600 dinara.

Ovde smo dali prikaz cena stiropora u RSD sa uračunatim PDV-om uz napomenu da na veću količinu može da se dobije popust kod većine distributera i prodavaca.

Fasadni stiropor – pregled cena

debljinacena po m2
fasadni stiropor 1 cm54 – 170
fasadni stiropor 2 cm108 – 330
fasadni stiropor 3 cm141 – 480
fasadni stiropor 4 cm190 – 640
fasadni stiropor 5 cm215 – 800
fasadni stiropor 6 cm338 – 960
fasadni stiropor 7 cm394 – 1120
fasadni stiropor 8 cm344 – 1280
fasadni stiropor 9 cm507 – 1440
fasadni stiropor 10 cm440 – 1600
fasadni stiropor 12 cm685 – 915
fasadni stiropor 14 cm574 – 927
fasadni stiropor 15 cm660 – 988
fasadni stiropor 16 cm902 – 1050
fasadni stiropor 18 cm1015 – 1175
fasadni stiropor 20 cm1128 – 1300
fasadni stiropor 30 cm1692 – 1920

Fasadni stiropor – cena za optimalnu debljinu koja se najčešće koristi

Prema preporukama EU i Pravilniku koji propisuje uslove za energetsku efikasnost objekata, optimalna debljina izolacije za fasadne zidove za naše uslove je 12 cm. Sve preko toga je svakako bolje, s obzirom da za termoizolaciju važi što veća debljina to bolje.

Ne treba ići ni u nedogled sa debljinom izolacije. Zidovi od različitih materijala zahtevaju i različite debljine termoizolacionog materijala. Takođe, postoje minimalne i optimalne debljine toplotne izolacije za određne konstrukcije. Zato se za planiranje izolacije treba posavetovati sa stručnjakom. Ma kolika investicija bila, svaka popravka izolacije je sigurno još veća. Posebno kad se uzme u obzir da se u Srbiji često radi izolovanje starih objekata ili onih na kojima je ista loše ili nepotpuno urađena.

U praksi se često sreće postavljanje tabli veće tvrdoće, ali manje debljine (stiropor 5 cm ili stiropor 8 cm) na fasadu. Termoizolacija objekta sa dvanaesticom neuporedivo je bolja, za neznatno veće (ili čak manje) ulaganje.

Cena stiropora za određene debljine prema tvrdoći data je u sledećoj tabeli:

vrsta stiroporadebljinacena po m2
fasadni stiropor 17 gr12 cm685 – 915
tvrdo presovani stiropor 25 gr5 cm606 – 650
tvrdo presovani stiropor 25 gr8 cm969 – 993

Kod izrade demit fasada treba da se uzme u obzir i cena dodatnih elemenata kao što su: lepak za stiropor, mrežica za stiropor, tiplovi, lajsne i sl.

Fasadni stiropor - cena materijala obuhvata i lepak za stiropor, mrežicu za stiropor, tiplove, lajsne
Fasadni stiropor – ukupna cena materijala obuhvata i lepak za stiropor, mrežicu za stiropor, tiple, lajsne i sl.

Stiropor za zidove i potkrovlja – pregled cena

Ova vrsta mekšeg i polutvrdog stiropora namenjena je za izolaciju sendvič zidova, plafona, kosih krovova, potkrovlja i sl.

debljinacena po m2
stiropor za zidove i krovove 1 cm51 – 102
stiropor za zidove i krovove 2 cm102 – 178
stiropor za zidove i krovove 3 cm153 – 258
stiropor za zidove i krovove 4 cm204 – 358
stiropor za zidove i krovove 5 cm255 – 420
stiropor za zidove i krovove 6 cm306 – 357
stiropor za zidove i krovove 7 cm357 – 408
stiropor za zidove i krovove 8 cm408 – 459
stiropor za zidove i krovove 9 cm459 – 510
stiropor za zidove i krovove 10 cm510 – 561
stiropor za zidove i krovove 12 cm612 – 633
stiropor za zidove i krovove 14 cm663 – 714
stiropor za zidove i krovove 16 cm816 – 867
stiropor za zidove i krovove 18 cm918 – 969
stiropor za zidove i krovove 20 cm1020 – 1071
stiropor za zidove i krovove 30 cm1275 – 1326

Stiropor tvrdo presovani – pregled cena

Namena tvrdog stiropora je prevashodno za izolaciju podova i ravnih krovova.

debljinacena po m2
tvrdo presovani stiropor 1 cm84 – 170
tvrdo presovani stiropor 2 cm120 – 320
tvrdo presovani stiropor 3 cm180 – 420
tvrdo presovani stiropor 4 cm336 – 520
tvrdo presovani stiropor 5 cm300 – 650
tvrdo presovani stiropor 6 cm504-750
tvrdo presovani stiropor 7 cm588-871
tvrdo presovani stiropor 8 cm480-993
tvrdo presovani stiropor 9 cm756-1114
tvrdo presovani stiropor 10 cm600-1300
tvrdo presovani stiropor 12 cm1008-1477
tvrdo presovani stiropor 14 cm1176-1720
tvrdo presovani stiropor 16 cm1344-1960
tvrdo presovani stiropor 18 cm1512-2205
tvrdo presovani stiropor 20 cm1680-2447
tvrdo presovani stiropor 30 cm2520-3659

Grafitni stiropor i cena stiropora sa dodatkom grafita

Sivi odnosno stiropor sa dodatkom grafita ima i do 20% bolje karakteristike u odnosu na standardan beli stiropor. Najčešće se koristi za fasadu i to znači da se sa manjom debljinom postižu bolje karakteristike. Osmica sivog je optimalna debljina ploče za fasadu, ali se najčešće nalaze petica, desetka i petnaestica.

debljinacena po m2
grafitni stiropor 1 cm93 – 186
grafitni stiropor 2 cm186 – 279
grafitni stiropor 3 cm279 – 372
grafitni stiropor 4 cm372 – 465
grafitni stiropor 5 cm340 – 500
grafitni stiropor 6 cm465 – 558
grafitni stiropor 7 cm558 – 744
grafitni stiropor 8 cm540 – 831
grafitni stiropor 9 cm837 – 930
grafitni stiropor 10 cm440 – 1058
grafitni stiropor 11 cm930 – 1023
grafitni stiropor 12 cm1116 – 1209
grafitni stiropor 13 cm1209 – 1302
grafitni stiropor 14 cm1302 – 1395
grafitni stiropor 15 cm1395 – 1488
grafitni stiropor 16 cm1395 – 1581
grafitni stiropor 18 cm1674 – 1767
grafitni stiropor 20 cm1860 – 1953
grafitni stiropor 30 cm2790 – 2883
Sivi (grafitni) EPS - ima do 20% bolje karakteristike
Sivi (grafitni) stiropor – ima do 20% bolje karakteristike

Gustina stiropora

Osim debljine ploče, kada govorimo o stiroporu kao podataka pominje se i gustina. Čvrstoća stiropora raste sa porastom zapreminske mase odnosno gustine. To je povezano sa trajanjem procesa ekspanzije prilikom proizvodnje. Gustine EPS-a koje se nalaze u ponudi su  17gramski, 20gramski i 25gramski. To znači da ovakava stiropor ima 17, 20 odnosno 25 kg/m3.

Mnogi misle i veruju da veća tvrdoća odnosno gustina znači i bolje karakteristike stiropora. To je u redu kada govorimo o pritisnoj čvrstoći stiropora. Zato se ploče veće gustine odnosno tvrdo presovan stiropor koristi za oblaganje podova i prohodnih ravnih krovova.

Kada je termoizolacija u pitanju ova logika “ne pije vodu”. Deblji, a ne gušći stiropor znači bolje termoizolacione karakteristike. Ovo treba imati na umu posebno jer je cena stiropora veće gustine nešto viša u odnosu na onaj iste debljine, a manje gustine.

Stiropor veće gustine će neznatno doprineti termoizolaciji u odnosu na onaj manje gustine, a iste debljine. Isto tako EPS manje gustine, a veće debljine daće bolje termoizolacione karakteristike nego tanji, a gušći.

Stiropor je odličan izolator za gotovo ceo objekat

Navešćemo osnovne karakteristike stiropora kako biste znali da nije jedino cena stiropora razlog što je u Srbiji čest izbor kao materijala za izolaciju. Njegova glavna karakteristika jeste to što je izuzetno dobar termoizolator.

Stiropor je uglavnom bele boje. Kako bi mu se poboljšala svojstva, dodaju mu se razni aditivi, što dovodi do toga da može da bude i druge boje. Na našem tržištu se može naći sivkasto-crni stiropor (grafitni stiropor) koji sadrži određen procenat ugljenika, odnosno grafita i/ili alimunijuma.  Ovakav stiropor, kao što smo već naveli, ima bolje preformanse i niži koeficijent toplotne provodljivost.

Kada se upoređuje sa kamenom vunom, koeficijent toplotne provodljivosti kreće im se u istim granicama. Ono što kamenoj vuni daje prednost jesu činjenica da je prirodan materijal, potpuno negoriv, boljih zvučnoizolacionih karakteristika.

Primena stiropora

Prva i osnovna stvar koja mora da se zna kada se radi sa stiroporom jeste da mesto ugradnje ne sme da bude vlažno. Dakle, stiropor se ne koristi za izolovanje sokle i temelja. Tu se primenjuje stirodur iliti XPS.

Stiropor odnosno EPS se najviše koristi za zidove uz uslov da mora da se vodi računa da materijal bude zaštićen od vlage. Primenjuje se kada imamo zid od cigle, kamena ili betona. Ne preporučuje se da se koristi za oblaganje drvenih zidnih konstrukcija.

Tamo gde vlaga iz prostora brže prodire u zid odnosno u izolaciju, što je slučaj kod drvenih zidova, sporo izlazi iz nje kada se radi o stiroporu. Rezultat je vlažna izolacija. To dalje znači da se značajno smanjuje toplotna otpornost EPS-a.

Lepak za stiropor i mrežica za stiropor
Lepak za stiropor, mrežica za stiropor i lajsne kao sastavni deo izolacionog fasadnog sistema

Već decenijama je u upotrebi i ICF (Insulating Concrete Formwork) sistem gradnje koji se sastoji od stiropor blokova koji ujedno imaju ulogu oplate i izolacije betonskih konstrukcija.

Odličan odnos kvalitet – cena

Cena stiropora i troškova izolacije stiroporom imaju dobar odnos u odnosu na karakteristike ovog materijala za izolaciju. Koeficijent toplotne provodljivosti EPS-a λ je između 0,035 – 0,040W/mK. Ovo svojstvo postiže zahvaljujući vazduhu koji se nalazi zarobljen unutar ćelija.

Stiropor sadrži samo 2% polistirena (plastike) i čak 98% vazduha. Zahvaljujući tome ima malu zapreminsku težinu. Stiropor je lagan materijal, svega  15-30kg/m3. Činjenica da vazduh u njemu nikada ne napušta ćelije omogućava da stiropor dugotrajno zadržava svojstvo termoizolatora.

Karakteristike stiropora

Stiropor je paropropusan materijal. Nema miris i spada u negorive materijale. Ipak se u dodiru sa vatrom topi. Pri tome se mogu stvoriti štetni gasovi. To je samo jedan od razloga zašto se sve više upotrebljava kamena vuna umesto njega.

Stiropor upija vodu kada je u dugotrajnom dodiru sa njom. Zbog toga postaje neupotrebljiv odnosno izgubi svoje karakteristike. Raspada se i pod uticajem UV zraka. Ima mogućnost propuštanja vodene pare što je u direktnoj vezi sa faktorom otpora difuziji vodene pare µ koji za EPS iznosi 30-70.

Zaključak je da stiropor nakon dužeg kontakta sa vodom ne može da se koristi i da mora da se vodi računa da to toga ne dođe.

Stiropor ima prilično visoku potisnu, torzijsku i fleksibilnu čvrstoću.

Ugradnja stiropora je jednostavna i bezbedna. Ukoliko se ugradi pravilno i kvalitetno može da traje duže od 20 godina. Takođe kao materijal može da se reciklira.

Neke od osbina EPS-a:

 • odličan toplotni izolator;
 • mala apsorbcija vode, ali je u dužem dodiru sa vodom neupotrebljiv;
 • postojan i trajan ukoliko nije u dodiru sa vodom i direktnim UV zračenjem;
 • paropropustan;
 • neškodljiv pri radu sa njim;
 • dobra mehanička svojstva, a mala masa;
 • neškodljiv za okolinu;
 • odlično se vezuje sa lepkovima i malterima;
 • dimenzijski stabilan;
 • jednostavan za ugradnju.

Cena stiropora razlikuje se prema proizvođaču

Cena stiropora zavisi od debljine i namene stiropora, ali razlikuje se i od proizvođača. Naveli smo primere cena nekih od najzastupljenijih kompanija: AUSTROTHERM, BEKAMENT, MAXIMA.

Austrotherm stiropor – cena

debljinacena po m2
stiropor 5 cm235-385
stiropor 8 cm432-576
stiropor 10 cm500-770
stiropor 12 cm720-915

Maxima stiropor – cena

debljinacena po m2
stiropor 5 cm290-385
stiropor 8 cm465-620
stiropor 10 cm580-770
stiropor 12 cm685-790

Bekament stiropor – cena

debljinacena po m2
stiropor 5 cm300-800
stiropor 8 cm480-1280
stiropor 10 cm440-1600

Lepak za stiropor, mrežica za stiropor i cena ostalih dodatnih elementata

Cena stiropora kada govorimo o izolaciji stiroporom nije jedino što treba da vas zanima. U obzir morate uzeti i prateće dodatke i elemente neophodne za izolovanje stiroporom kao što su mrežica za stiropor, lepak za stiropor, tipli za stiropor i lajsne. U tabeli su date cene za neke od njih.

lepak za stiropor, cena:16 – 40 RSD/kg
mrežica za stiropor, cena:49 – 99 RSD/m2
fasadna lajsna, cena:350 – 550 RSD/kom
ugaona lajsna, cena:80 RSD/kom
ugaona lajsna sa okapnicom, cena:105 – 250 RSD/kom
tipli za stiropor, cena:8 – 21 RSD/kom

Stiropor, cena i karakteristike – zaključak

Stiropor (ekspandirani polistiren, EPS) je odličan termoizolator identičnih termoizolacionih karakteristika kao kamena vuna. Kod nas je godinama vodeći materijal za termoizolaciju, a razlog jeste cena stiropora koja je niža od cene kamene vune. Više o tome možete da saznate u tekstu u kojem smo dali analizu cena kamene vune na našem tržištu.

Kamena vuna postepeno uzima primat zbog nekih drugih boljih performansi koje ima u odnosu na stiropor. Ipak, karakteristike EPS-a govore da je cena stiropora i više nego povoljna u odnosu na odlike ovog materijala.

Ukoliko smatrate da Vam je tekst koristio, pročitajte i tekst o stiroduru na linku stirodur cena.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime