Termo blokovi od gline – osobine, namena i cena

Termo blokovi cena
Termo blokovi od gline

Energetska efikasnost podrazumeva zdraviji i komforniji život uz uštedu u novcu i potrošnji energenata. Poznato je da se to dobrim delom postiže dobrom izolacijom objekta. Pored toga, pažljivim odabirom materijala od kog gradimo objekat možemo uticati na to da cena grejanja i hlađenja bude znatno niža, a tu na scenu stupaju termo blokovi.

To su blokovi za građenje sa termoizolacionim svojstvima kojima se poboljšava komfor unutar objekta. Zbog svojih karakteristika i dimenzija, gradnja sa njima je brža, jednostavnija i podrazumeva manje otpada uz niz dodatnih prednosti. U nastavku teksta detaljnije čitajte o termo blokovima od gline, a takođe u tekstu možete naći i pregled maloprodajnih cena termo blokova na tržištu Srbije.

Šta su termo blokovi?

Termo blokovi su blokovi za izgradnju sa termoizolacionim svojstvima koja zavise od vrste i materijala od kog su blokovi proizvedeni. Mogu biti od gline, lakih odnosno gas ili porobetona ili kao šalu termo blokovi od stiropora. U ovom tekstu akcenat smo dali termo blokovima od gline. Oni su kod nas, uz gasbeton blokove, najčešće zastupljeni u izgradnji.

Ovi blokovi prave se od vrhunske gline bez veštačkih dodataka. Odlikuje ih velika pritisna čvrstoća, otpornost prema požaru i naravno termoizolaciona svojstva. Kada se gradi termo blokovima cena grejanja i hlađenja je niža i za više od 40%. Da ne govorimo o tome da se sprečava jednako toliki gubitak toplote.

Dugotrajni su i ne zahtevaju nikakvo održavanje. Sa druge strane, termo blokovi i njihova cena čine ovaj građevinski materijal pristupačnim.

Termo blok kao termoizolacija

Koeficijent toplotne provodljivosti (ʎ vrednost) za glinene termo blokove kreće u granicama 0.2-0,40 W/mK. Što je ovaj koeficijent manji to je materijal bolji termoizolator. Poređenja radi kod običnog betona koeficijent toplotne provodljivosti je 2.3W/mK, a kod pune opeke je oko 0.76W/mK. Dakle termo blokovi od gline imaju do 5,5 puta bolja termoizolaciona svojstva od betona i oko 2 puta bolja od pune opeke.

Glineni termo blokovi – dimenzije

Termo blokovi su blokovi dimenzija većih od klasičnih giter blokova. Visina termo bloka od gline je 25% veća nego kod običnih blokova. Glineni termo blokovi imaju visinu od 238mm. Dužinu im je 250, 300, 330 ili 380 mm. Debljina blokova može biti 10, 12, 20, 25, 30, 37,5 i 50 cm. Debljina zavisi od toga jesu li blokovi za spoljne ili pregradne zidove.

Termo blokovi – niža cena grejanja i hlađenja, brža gradnja, veći komfor

Glineni termo blokovi „pakuju“ se po principu pero-žljeb. Zahvaljujući tome zidanje je jednostavnije i preciznije. Blokovi takoreći usedaju jedan u drugi što zid čini stabilnijim i otpornijim na potrese.

Zbog većih dimenzija i načina pakovanja utrošak materijala po 1m2 zida manji je kada se zida termo blokovima od gline. Samim tim brže je i vreme izgradnje – oko 2 do 3 puta brže nego sa klasičnim blokovima ili opekom. Dakle, termo blokovi čine da cena grejanja i hlađenja bude niža, a ujedno štede i na vremenu potrebnom za zidanje.

Termo blok – karaktristike

Termo blokovi od gline su proizvodi od prirodnih materijala bez veštačkih dodataka nastali pečenjem vrhunske gline. U procesu proizvodnje  sagorevaju lako gorivi dodaci u glini pa u bloku nastaju sitne šupljine iliti pore. Upravo to omogućuje ovim blokovima termoizolacione osobine.

Termo blokovi - pore koje nastaju u proizvodnom procesu doprinose termoizolacionim osobinama
Termo blokovi – pore koje nastaju u proizvodnom procesu doprinose termoizolacionim osobinama

Glavna karakteristika termo blokova je da zadržavaju toplotu. U prevodu zimi se sporije hlade, a leti sporije zagrevaju u odnosu na obične blokove ili opeku. Tu sposobnost imaju zahvaljujući dobro projektovanom odnosu poroznosti i dimenzija.

Poroznost termo blokova od gline donosi još jednu prednost – zahvaljujući njoj termo blokovi imaju manju masu pa je lakša i njihova ugradnja i manipulacija na gradilištu.

Treća prednost je ta da poroznosti termo blokova omogućava da zidovi sagrađeni njima i čitav objekat „dišu“. Odnosno, zidovi od glinenih termo blokova imaju dobra paropropusna svojstva.

Brža i lakša izgradnja, a manji utrošak materijala

Pomenuli smo da kada gradimo termo blokovima od gline treba nam manje blokova za 1 m2 zida nego sa klasičnim blokovim ili opekom. Za zidanje 1m2 zida debljine d=25cm potrebno je 10,5 komada glinenih termo blokova. Za isti zid potrebno je 25 komada klasičnog bloka, dakle, više od 2 puta više. Kada upoređujemo sa ciglom odnosno opekom, jedan termo blok zamjenjuje od 10 do 14 običnih cigli u zidu.

Uklapanje termo blokova
Uklapanje termo blokova

Kako se termo blokovi „pakuju“ po principu pero-žljeb to omogućava da se sa njima brže radi jer se ne gubi vreme na nivelaciji. Na ovaj način se dobijaju ravne zidne površine, a ravan zid znači i uštedu na malterisanju. Zbog toga i zbog činjenice da kod termo blokova nije potreban vertikalni spoj, kada se gradi termo blokovima potrošnja maltera je manja za 30-35%.

Treba li dodatna izolacija kada se gradi sa termo blokovima od gline?

Termoizolacione karakteristike termo blokova od gline su kao što smo rekli oko 5 puta bolje nego kod betona i oko 2 puta nego kod pune opeke. Sa druge strane, toplotna provodljivost kamene vune i stiropora je 0,035–0,04 W/mK. Dakle glineni termo blokovi imaju bolje termoizolacione osobine kao materijali za izgradnju nego beton ili klasične cigle bilo da su šuplje ili pune, ali su lošiji termoizolator od bilo kog termoizolacionog materijala.

Zidovi od termoblokova od gline rade se sa dodatnom izolacijom ili bez u zavisnosti od debljine bloka koji se koristi i potreba u pogledu termoizolacije objekta, odnosno klime i uslova na lokaciji gde je objekat koji se gradi. Na tržištu postoje i termo blokovi od gline koji imaju ispunu od kamene vune i sa kojima su zagarantovane termoizolacione karakteristike mnogo bolje. Oni se posebno preporučuju za izgradnju pasivnih kuća

Manji utrošak materijala = manje „slabih“ mesta

Pomenuli smo već prednosti većeg formata u kom se proizvode termo blokovi. Sa njima se brže radi, a zahvaljujući tome što manji broj blokova ide u 1m2 zida i što se pakuju po principu pero-žljeb, imamo i manje spojeva odnosno „slabih mesta“. U prevodu, izgradnja zidova termo blokovima daje odličnu zaptivenost i smanjen broj toplotnih odnosno hladnih mostova kroz koje se gubi toplota iz objekta.

Zvučna izolacija

Osim što doprinose boljem komforu unutar objekta kako leti, tako i zimi, u smislu termoizolacije, termo blokovi obezbeđuju i dobru zvučnu izolaciju zida. Zvučna izolacija zidova glinenih termo blokova je veća od 53dB.

Sa zidovima građenim termo blokovima zaštićeni ste od buke automobila koji prolaze pored vaše kuće. Primera radi, zvuk razgovora je 40dB. Ukoliko imate zid od termo blokova od gline, razgovor koji se odvija napolju, sa druge strane zida, neće se čuti unutra.

Termo blokovi – mane

Za hladnu kontinentalnu klimu zidovi od glinenih termo blokova su nedovoljno dobrih termoizolacionih karakteristika pri standardnim dimenzijama zidova.

Prema proizvođačima, ukoliko se koriste blokovi debljine d=37,5cm dodatna termoizolacija nije potrebna. Koefeicijent prolaska toplote kroz zid od ovih blokova je 0,33. Poređenja radi, kompozitni zid iz više slojeva koji uključuju opeku i stiropor d=12cm, a ima istu debljinu kao zid od termo blokova bez izolacije, ima koefeicijent prolaska toplote 0,27.

U prevodu zidovi od glinenih termo blokova bez izolacije su pogodni u područjima sa blagom, vrlo umerenom klimom poput mediteranske. Tamo gde su zahtevi za termoizolacijom veći moraju da imaju dodatnu izolaciju ili veću debljinu zida.

Dakle mogu se povećati debljine zidova, ali u tom slučaju se povećava i cena termo blokova pa je u praksi praktičnije i isplativije graditi klasičnim blokovima ili opekom sa izolacijom kako bi se dobile zadovoljavajući i optimalni termoizolacioni uslovi.

Zidanje termo blokovima od gline
Zidanje termo blokovima od gline

Termo blokovi, cena

Kod nas se najčešće sreću termo blokovi od gline proizvođača Wienerberger, Zorka-opeka, Univerzum, Mladost, Nexe, a u tabeli je dat pregled maloprodajnih cena za glinene termo blokove na tržištu Srbije.

Termo blokovi – cena u odnosu na debljinu

debljinatermo blok cena
10 cm113-177
12 cm175-208
20 cm131-195
25 cm146-310
30 cm177-193
38 cm255-270
50 cm433-450

Pregled cena za termo blok određene debljine data je u dinarima (RSD) na dan objave ovog teksta i informativnog je karaktera. Za preciznije informacije o ceni termo blokova kontaktirajte trgovce.

Zaključak

Sa strane propisa, o energetskoj efikasnosti se sve više vodi računa. Sa druge strane, kada razmišljate o komforu u svojoj novoj kući sigurno je da želite da vam u njoj bude što ugodnije. Da zimi ne bude hladno, leti vruće, da smanjite račune i na kraju krajeva smanjite bespotrebno rasipanje energije. Dakle, razmišljajte o ulaganju u budućnost, u kvalitetne materijale i izolaciju. Razmislite onda i o tome od čega zidate kuću.

Termo blokovi od gline su materijal koji vam može pomoći da dobijete komfor, uštedite i novac i vreme za izgradnju i ujedno smanjite gubitke energije. Imaju sposobnost da zadržavaju toplotu i ne dozvole da se prostorija zimi brzo ohladi, a leti brzo zagreje.

Zidanje kuće termo blokovima je brže nego klasičnim blokovima ili opekom uz manji utrošak materijala. Dimenzije glinenih termo blokova omogućavaju uštedu u vremenu jer je potreban manji broj komada u kvadratnom metru. „Pakuju se“ po sistemu pero-žljeb pa se dobija ravan zid uz manji utrošak maltera i manje spojeva odnosno mesta gde se mogu javiti toplotni mostovi.

Pojedine vrste ovih blokova imaju ispunu od kamene vune ili su sami dovoljni u zidu, odnosno nije potrebna dodatna izolacija, ali se ipak preporučuju za izgradnju u uslovima umerene klime. Već tamo gde su zahtevi mnogo veći je neophodna dodatna izolacija ili velika debljina zida što čini i da cena termo blokova bude viša.

Ukoliko vas zanima tema energetske efikasnosti pročitajte kako da smanite gubitke energije iz objekta.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime