Kako ventilisane fasade doprinose boljoj izolaciji objekata?

Ventilisana fasada
Ventilisana fasada

Akcenat građevinske industrije je na energetskoj efikasnosti objekata. Traže se inovativna ili usavršavaju postojeća rešenja kako bi se poboljšao kvalitet života u i van objekata. Jedno od njih je ventilisana fasada – na duže staze ekonomična investicija koja objektu daje moderan izgled kroz tehnologiju izgradnje koja omogućava kvalitetniji život.

Radi se o sistemu oblaganja spoljašnjih zidova objekata koji podrazumeva vazdušni – ventilacioni prostor između spoljne fasadne obloge i izolacije odnosno ostalih slojeva zida.

U nastavku pročitajte detaljno objašnjeno šta su ventilisane fasade, kako se grade, koje su prednosti i mane, kako doprinose boljoj izolaciji, kao i isplati li se ulaganje u ovu vrstu fasade.

Šta je ventilisana fasada?

Ventilisana fasada je fasadni sistem koji se sastoji od spoljne obloge zida, ventilacionog sloja i izolacije postavljene na skeletnu konstrukciju pričvršćenu na zid. Vazdušni iliti ventilacioni prostor se nalazi između spoljne obloge i izolacije, a njegova širina se najčešće kreće od 2 do 5cm. Protok vazduha kroz šupljinu odvija se ili prirodnim putem ili mehaničkim kretanjem.

 Ventilisana fasada - slojevi
Ventilisana fasada – slojevi

Vazdušni (ventilacioni) prostor u sistemu ventilisane fasade služi kao:

 • termoizolator koji sprečava prodor toplote u objekat tokom letnjih meseci i zaštitu od hladnoće tokom zimskih meseci;
 • zaštita koja sprečava prodor vlage u zidove, odvodi difuznu vodenu paru, koja se zimi kreće od unutrašnjeg toplijeg prostora prema spolja, i za eliminisanje kondenza;
 • sloj koji omogućava zidovima da „dišu“;
 • zona koja smanjuje prenos zvučnih talasa i prodor spoljne buke.

Ventilisana fasada se najčešće koristi za oblaganje višespratnih objekata poput hotela i poslovnih prostora, ali se može primeniti i na nižim objektima. Koristi se i kao rešenje kod rekonstrukcije zgrada koje imaju probleme sa vlagom i plesnima.

A kako funkcioniše ventilisana fasada?

Ventilisana fasada koristi konvektivno kretanje vazduha u ventilacionom prostoru između fasadne obloge i izolacije. Toplotna efikasnost ovakve fasade je zasnovana na razlici između temperature unutar vazdušnog prostora i spoljašnje.

Funkcionisanje ventilisane fasade - dijagram
Funkcionisanje ventilisane fasade – dijagram

U letnjim mesecima temperatura šupljine se povećava što stvara „efekat dimnjaka“ i dolazi do kretanja vazduha nagore i kroz ventilacioni otvor na vrhu vazduh izlazi napolje. Kretanje vazduha hladi zid zgrade i tako izvlači toplotu iz unutrašnjosti prostorija.

U zimskom periodu temperatura unutar šupljine je donekle slična onoj unutar zgrade, zapravo vazduh unutar šupljine topliji je od vazduha koji okružuje fasadu i vazduh se opet kreće nagore. Na taj način se smanjuje rizik od pojave vlage i buđi, tj. od kondenzacije pare koja izlazi iz unutrašnjosti objekta.

Ugradnja ventilisane fasade

Proces ugradnje može se razlikovati u zavisnosti od vrste ventilisane fasade i materijala koji se koriste, ali u osnovi, izgradnja ventilisane fasade obuhvata nekoliko koraka.

Pre početka ugradnje, zidovi objekta moraju biti temeljito očišćeni i pripremljeni za postavljanje ventilisane fasade. To uključuje uklanjanje prethodnih slojeva fasade i sanaciju zida odnosno popunjavanje rupa i pukotina.

Nosači (skelet) ventilisane fasade su ključni za njenu stabilnost i efikasnost, tako da je bitno izabrati odgovarajuće. Nosači se mogu razlikovati u veličini, obliku i materijalu od kojeg su izrađeni, i treba ih pažljivo izabrati prema vrsti fasade i njenim zahtevima.

Skelet fasade se obično izrađuje od aluminijuma jer je otporan na koroziju, a služi kao nosač za spoljnu oblogu. Nakon postavljanja skeleta, postavlja se termoizolacija. Najčešće se postavljaju ploče kamene vune koje se ugrađuju između skeleta. Zašto kamena vuna pročitajte u tekstu o karakteristikama kamene vune.

Važno je napomenuti da izolacija mora biti postavljena čvrsto, bez razmaka i rupa između ploča, ali i bez praznina između nje i skeleta. U protivnom će doći do stvaranja hladnih mostova što dovodi do kondenzacije i pojave vlage.

Nakon postavljanja izolacije, sledi postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije na unutrašnju stranu skeleta odnosno preko termoizolacije. Ova folija sprečava prodor vlage u izolaciju i zidove i omogućava nesmetan protok vodene pare iz unutrašnjosti u vazdušni sloj. 

Ventilisana fasada podrazumeva sloj za ventilaciju koji omogućava slobodan protok vazduha između fasadne obloge i zidova, čime se sprečava kondenzacija i stvaranje vlažnih mesta u zidovima. Ventilacioni otvori se najčešće postavljaju na vrhu i dnu fasade, ali se mogu postaviti i na drugim mestima. To zavisi od potreba objekta, a važi da otvori za ulaz i izlaz vazduha po visini zida treba da budu minimalne površine 50cm2 po metru dužnom zida.

Na kraju se postavlja fasadna obloga koja definiše izgled objekat. Ona može biti izrađena od različitih materijala kao što su kamen, staklo, aluminijum, drvo, kompozitni materijali i slično i koji se mogu kombinovati. Uloga ovog sloja osim estetike je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja i da primi opterećenje od vetra.

Ugradnja ventilisane fasade
Ugradnja ventilisane fasade

Na šta treba obratiti pažnju prilikom ugradnje ventilisane fasade

Prilikom izrade ventilisane fasade, kako bi se osigurala njena dugotrajnost i funkcionalnost, treba obratiti pažnju na nekoliko ključnih faktora.

Kvalitetan izbor materijala

Važno je odabrati kvalitetne materijale koji će osigurati dugotrajnost fasade i njenog izolacionog sistema. Materijali treba da budu otporni na vremenske uslove i na mehanička oštećenja, visokog kvaliteta u pogledu termoizolacionih karakteristika, otpornosti na vatru, buku i ostalo.

Pravilna ugradnja i postavljanje izolacije

Ključ za dugotrajnost i efikasnost ventilisane fasade je pravilna ugradnja svih slojeva odnosno izolacije, paropropusne-vodonepropusne folije, ventilacionog sloja i fasadne obloge. Kako bi se osigurao optimalni protok vazduha i sprečili problemi sa zadržavanjem vlage, svaki korak tokom procesa ugradnje treba da se izvede pravilno i po propisima.

Koje su prednosti ventilisane fasade?

Ventilisana fasada ima nekoliko prednosti u odnosu na klasične fasade:

 • Bolja termoizolacija: Zahvaljujući ventilacionom sloju, ventilisana fasada ima poboljšane termoizolacione karakteristike – smanjuje se prodor toplote u objekat leti i hladnoće zimi što dovodi do smanjenja potrošnje energije za grejanje i hlađenje objekta i na kraju uštede na računima.
 • Bolja zvučna izolacija: Ventilisana fasada ima bolju zvučnu izolaciju od klasičnih fasada, jer ventilacioni sloj smanjuje prenos zvučnih talasa što smanjuje prodor buke iz spoljne sredine u unutrašnjost objekta. Ovo može da bude korisno rešenje u urbanim sredinama i u objektima koji se nalaze u blizini bučnih puteva ili železničkih pruga.
 • Zaštita zida od vlage: Ventilisana fasada sprečava prodor vlage u zidove i omogućava zidovima da „dišu“ čime se smanjuje mogućnost stvaranja buđi i gljivica.
 • Estetski izgled: Ventilisana fasada omogućava kreativnu slobodu kad se radi o dizajnu objekta jer može da zadovolji različita arhitektonska rešenja. Spoljna obloga kod ventilisanih fasada radi se od različitih materija, u različitim bojama i teksturama koje se mogu kombinovati čime se postiže moderniji i atraktivniji izgled objekta u skladu sa željama klijenta.
 • Dugotrajnost: Zahvaljujući ventilacionom sloju i kvalitetnim materijalima, ventilisana fasada ima trajnost od 50 godina, a uz pravilno održavanje i više.
 • Povećana vrednost objekta: Kako se radi o modernijoj i funkcionalnijoj tehnologiji izgradnje koja zadovoljava kvalitet i estetiku, ugradnja ventilisane fasade može povećati vrednost objekta.

Koje su mane ventilisane fasade?

Sa druge strane, ventilisana fasada ima i neke mane:

 • Troškovi: Zbog složenijeg procesa ugradnje izgradnja ventilisane fasade je skuplja od izgradnje klasične demit fasade, iako na duge staze donosi uštedu.
 • Potreban prostor: Ventilisana fasada zahteva dodatni prostor između fasadne obloge i zida objekta što može uticati na dimenzije objekta ili da smanji korisni prostor u unutrašnjosti.
 • Složeniji proces ugradnje: Izgradnja ventilisane fasade zahteva visok nivo stručnosti i znanja, pa je važno da se ovaj proces poveri profesionalcima sa iskustvom u ovoj oblasti.
 • Održavanje: Neophodno je redovno održavanje i česti pregledi fasade, za razliku od klasičnih fasada, kako bi se osigurala dugotrajnost i funkcionisanje ventilisane fasade.

Da li se ventilisana fasada isplati?

Iako je ugradnja ventilisane fasade skuplja od klasične fasade, dugoročno se isplati jer se smanjuju troškovi energije za grejanje i hlađenje objekta.

Takođe, dugotrajnost ventilisane fasade je veća od klasične fasade, što je još jedan faktor koji treba uzeti u obzir pri odluci o izboru. Ventilisana fasada pruža bolju zaštitu od vlage, povećava vrednost objekta i daje širok izbor mogućnosti u izgledu objekta.

Zaključak

Ventilisana fasada je moderna tehnologija u izgradnji objekata koja pruža brojne prednosti u odnosu na klasičnu fasadu:

 • bolja zvučna i termoizolacija;
 • smanjena potreba za grejanjem i hlađenjem;
 • ušteda;
 • poboljšan kvalitet vazduha u unutrašnjosti objekta;
 • smanjen rizik od pojave vlage i plesni;
 • produžava vek trajanja i povećava vrednost objekta.

Odličan je izbor za izgradnju objekata u urbanim sredinama, gde postoji potreba za poboljšanjem energetske efikasnosti objekata i zaštitom od buke i zagađenja. Ipak, treba imati na umu da izgradnja ventilisane fasade zahteva više vremena, obavezno angažovanje stručnjaka za njenu ugradnju, redovno održavanje i više prostora.

Kada se radi o finansijskom aspektu, ventilisana fasada je skuplja, ali dugoročno gledano donosi značajne uštede u potrošnji energije za grejanje i hlađenje, čime se isplati investicija u ovu tehnologiju.

Da saznate više o energetski efikasnim objektima ili kako da zaštitie objekat od vlage, pročitajte tekstove o pasivnim kućama i hidroizolaciji.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime