PIR izolacija – najefikasnija termoizolacija krovova i zidova

PIR izolaciona ploče
PIR izolacija

Kada tražite izolacioni materijal koji je efikasan, bezbedan i ekološki prihvatljiv, onda je izolacija od poliizocijanurata iliti PIR izolacija rešenje koje vam treba. Ova vrsta penaste izolacije pokazala se kao najbolja opcija za postizanje ciljeva veće uštede energije kod izolacije krovova, podova i zidova.

Izolacija koja je čvrsta, dimenziono stabilna, vodootporna, sa odličnim termoizolacionim karaktersitikama i koja omogućava da sa manjom debljinom postignemo isti efekat. U nastavku otkrijte zašto se PIR ploče smatraju izolacijom budućnosti koja se i kod nas sve više koristi.

Šta je PIR izolacija?

PIR izolacija odnosno izolacija od poliizocijanurata je kruta izolacija od pene sa zatvorenom ćelijskom strukturom. To znači da se ova vrsta izolacije sastoji od gusto zbijenih ćelija ispunjenih inertnim gasom između kojih ne mogu da prodru vazduh i vlaga. U prevodu ima strukturu koja onemogućava da voda i vazduh prodru unutar nje.

Proizvodi se u vidu ploča standardnih dimenzija 120×60 i 120x250cm, debljine 3, 5, 6, 8 i 10cm. PIR ploče imaju jezgro od poliizocijanurante čvrste pene koje je pokriveno organskim ili neorganskim oblogama kao što je aluminijumska folija ili navlaka od staklenih vlakana. Na taj način PIR izolacija postiže veću efektivnu toplotnu otpornost uz minimalnu debljinu materijala. Obloge oko jezgra, u zavisnosti od potreba i zahteva, služe da poboljšaju neke karakteristike PIR ploče.

PIR ploče proizvode se sa ravnim ili zglobnim ivicama odnosno obrađene za presavijanje ili spajanje kako bi se izbeglo stvaranje toplotnih mostova.

Ploče PIR izolacije imaju izuzento dobru termičku izolaciju λ ~ 0.023 W/mK.

Vrsta materijalaKoeficijent toplotne provodljivosti
λ (W/mK)
PIR izolacija~ 0,023
Ekstrudirani polisitren XPS – stirodur0,025 – 0,033
Kamena vuna0,035 – 0,040
Ekspandirani polistiren EPS – stiropor0,035 – 0,040
*niži koeficijent, bolja izolaciona moć

Gde se koristi PIR izolacija?

PIR izolacija se smatra univerzalnom izolacijom jer se koristi i u niskogradnji i u visokogradnji. Najčešće u izgradnji ili rekonstrukciji poslovnih i industrijskih zgrada. Odlična je za pokrivanje ravnih i kosih krovova, podova, terasa i balkona, a koristi se i za izolaciju zidova i u sendvič panelima za industrijske objekte.

Pogodna je za upotrebu u različitim klimatskim zonama, a najveću primenu ima u Americi. Najpopularniji je izbor za izolaciju kod izgradnje novih komercijalnih krovova ili kod popravke i rekonstrukcije postojećih.

Iz tog razloga, proizvođači danas imaju linije PIR izolacije dizajnirane za izolaciju krovova koje su kompatibilne sa manje-više svim krovnim hidroizolacionim sistemima.

Ima veliku primenu i kao izolacija zidova. Sa njom je moguće postići maltene neprekidnu izolaciju objekta odnosno bez ili sa manje termoprekida nego kod drugih termoizolacija.

PIR izolacija u sendvič panelu
PIR izolacija u sendvič panelu

Proizvodnja PIR izolacije

Glavne komponente za izradu PIR izolacije su izocijanat i poliol. Proces podrazumeva da se pri visokim temperaturama penasti materijal pretvara u guste toplotnoizolacione ploče. 95% strukture PIR ploča čini jezgro sastavljeno od zatvorenih ćelija ispunjenih inertnim gasom. Zahvaljujući tome PIR izolacija zadržava oblik i strukturu i ostaje vodootporna.

Karakteristike PIR izolacije

PIR izolacija ima odlične karakteristike koje omogućavaju da se njenom upotrebom smanji potreba za popravkom i do 4 puta. Procenjeni vek trajanja joj je minimum 50 godina.

Ono što je, između ostalog, odvaja od drugih izolacija jeste da za manju debljinu ploče postiže iste termoizolacione karakteristike kao druge termoizolacije. To dalje dovodi do toga da se postavljanjem ove vrste izolacije manje opterećuje sama konstrukcija objekta.

Cena PIR izolacije je viša u odnosu na konkurente, ali ove ploče daju najveću vrednost u svojim karakteristikama.

Kako se radi o izolaciji od pene, materijal je relativno lagan, a karakteriše je postojana struktura i oblik.

PIR izolacija i njene odlike

 • Najveća vrednost toplotne otpornosti (R-vrednost) po centimetru debljine u odnosu na ostale najčešće korišćene izolacije;
 • Manje opterećenje na konstrukciju;
 • Izdržljiv i čvrst materijal – zatezna čvrstoća od 120kPa;
 • Zadržava oblik i dimenzije tokom celog radnog veka koji je minimum 50 godina;
 • Ne ugiba se i ne skuplja pod uticajem statičkih i dinamičkih opterećenja;
 • Penasto jezgro otporno na vlagu;
 • Integrisana vazdušna barijera koja upravlja prolazom pare čime se izbegava problem sa kondenzacijom i nakupljanjem vlage;
 • Visoke protivpožarne karakteristike – ne širi požar i ne topi se;
 • Proizvodi se uglavnom od recikliranog materijala i obrađenih organskih materija sa agensima sa nultim potencijalom oštećenja ozona i globalnog zagrevanja bez CFC i HCFC, štetnih jedinjenja koja oštećuju ozonski omotač.

R vrednost

Toplotna otpornost materijala izražava se pomoću R vrednosti. Ova vrednost pokazuje kapacitet materijala da se odupre toplotnom toku. Veća R-vrednost znači veća efikasnost izolacije.

R vrednost PIR izolacije manje debljine jednaka je R vrednosti drugih izolacija znatno veće debljine. Primera radi 5cm PIR izolacije menja 8cm kamene vune.

Kod PIR ploča R vrednost se povećava sa debljinom materijala. PIR izolacija debljine 6cm ima dvostruko veću toplotnu otpornost nego ploča istog proizvođača debljine 3cm.

Otpornost na vatru i vodu

U odnosu na druge izolacije od krute pene, PIR izolacija ima najveću otpornost na vatru. Kad je izložena vatri ne gori i ne širi plamen. Kao termoreaktivni materijal ugljeniše se pri visokim temperaturama čime stvara neku vrstu zaštitnog ugljenog sloja od daljeg širenja vatre.

Drugi tipovi izolacije od pene, poput stirodura, su termoplasti što znači da se tope kada su izloženi visokim temperaturama. To dalje znači da kaplju pa mogu da izazovu oštećenja na površinama ispod ili povrede ukoliko se neko nalazi direktno ispod njih.

PIR izolacija ima hidrofobno jezgro što je čini izuzetno vodootpornom. Obloge između kojih se nalazi sama PIR izolacija u izolacionoj ploči mogu da imaju dodatno poboljšana svojstva u pogledu otpornosti na vlagu.

Vrste obloga koje poboljšavaju svojstva

PIR izolacija je izdržljiv i hemijski otporan materijal. Ploče se proizvode kao „sendvič“ u kojem je izolacija smeštena između dva organska ili neorganska sloja. U zavisnosti od potreba, slojevi oko izolacije daju poboljšane karakteristike u pogledu npr. adhezije ili paropropusnosti.

PIR ploče sa oblogom od folije
PIR ploče sa oblogom od folije

Obloge iliti slojevi koji se koriste su:

 • Standardne obloge za krovove su neasfaltne od organskog filca dodatno ojačane vlaknima. Ove obloge pružaju odlične perfomanse, trajnost i ekonomično su rešenje. Ujedno su i kompatibilne sa različitim krovnim membrana.
 • Staklene obloge sa neorganskim premazom koje su izdržljivije i otporne na hemikalije i plesni.
 • Obloge od folije koje povećavaju stabilnost dimenzija, smanjuju upijanje vode i kontrolišu prenos vodene pare.

Kako PIR izolacija utiče na životnu sredinu?

PIR ploče mogu da se recikliraju i koriste za proizvodnju sekundarnih proizvoda.

Dugoročno gledano nudi ogromnu uštedu energije. Visoke R-vrednosti smanjuju uticaj koji objekat izolovan ovom izolacijom ima na životnu sredinu – smanjuju se rasipanje i gubici energije.

S druge strane i sama proizvodnja PIR ploča podrazumeva proces sa minimalnim uticajem na životnu sredinu. Proces, čiji je rezultat ekološki prihvatljiv proizvod.

Proizvođači ove vrste izolacije koriste reciklirane sirovine i obrađene organske materijale. Većina proizvodi izolaciju sa agensima koji imaju nulti potencijal na globalno zagrevanje i ne oštećuju ozonski omotač, niti sadrže HCFC i CFC (štetna jedinjenja koje oštećuju ozonski omotač).

Proizvodi sa folijom i staklenim premazom određenih proizvođača imaju sertifikat o otpornosti na mikrobe. Takođe, neki proizvođači nude linije proizvode koji ne sadrže halogenirane usporivače plamena.

PIR izolacija našla je efikasnu primenu u pasivnim kućama – mali uticaj na životnu sredinu tokom proizvodnje i pomoć pri smanjenju potreba za gorivom za grejanje i hlađenje zgrada.

Kako se skladište PIR ploče?

PIR izolacija je čvrsta, trajna i vodootporna izolacija, ali je neophodno pravilno da se skladišti pre ugradnje. Posebno u slučajevima ako se ne ugrađuje odmah po transportu na gradilište. Svakako da je najbolje raditi po uputstvima i preporukama samog proizvođača.

PIR ploče mogu da se skladište napolju, ali najduže 2 nedelje. Ukoliko je period skladištenja duži, izolacija mora da se premesti unutra.

Kako je relativno lagan materijal, PIR izolacija može da se raznese ako nije pravilno skladištena i utegnuta. Zato je neophodno da bude naslagana na palete (minimum 8 cm iznad zemlje). Da bi se zaštititila od vremenskih uticaja, mora da bude potpuno pokrivena, za šta se najčešće koristi cerada.

Kada se drži u zatvorenom prostoru, isti mora da bude dobro provetren.

Napomena je da je fabrička ambalaža namenjena za zaštitu samo tokom transporta. Nakon toga treba da se ukloni da bi se sprečilo nakupljanje kondenzacije prilikom skladištenja.

Poređenje PIR izolacije sa drugima materijalima

PIR ili stirodur?

PIR izolacija i ekstrudirani polistiren (XPS) iliti stirodur sapadaju u izolaciju od penaste plastike. Kod nas je stirodur češće u upotrebi (razlog je uglavnom niža cena u odnosu na PIR ploče). Oba materijala su efikasni izolacioni materijali laki za ugradnju i manipulaciju. Ipak razlikuju se po fizičkim svojstvima i u njihovom ponašanju prema vatri.

XPS poznatiji kao stirodur je klasifikovan kao termoplastični materijal odnosno termoomekšavajuća plastika. To znači da se topi pri visokim temperaturama – omekšava i pretvara se u tečnost.

S druge strane, PIR je klasifikovan termoset materijal. Pravi se od termoreaktivne plastike (polimerni materijal) koja nepovratno očvršćava – kada očvrsne ostaje trajno kruta i ne može da se ponovo rastopi. Prosto rečeno, izlaganje toploti neće dovesti do njenog topljenja.

Zbog unakrsnog povezivanja u svojoj strukturi termoset materijali su jači od termoplasta i pogodniji za primenu na visokim temperaturama. U normalnim uslovima požara, termoplasti se tope i kaplju dok se termosetovi ugljenišu.

PIR ima veću R-vrednost po centimetru debljine.

Otpornost na vlagu im je jednaka. Ipak PIR izolacija daje mogućnost kontrolisanog propuštanja pare iz unutrašnjosti, dok XPS nema veliku paropropusnost.

PIR izolacija nalazi se u „sendviču“ između organskih ili neorganskih obloga koji imaju poboljšane karakteristike kao što su otpornost na vlagu ili bolja adhezija.

PIR ili kamena vuna?

Kamena vuna, kao trenutno najkvalitetniji izolacioni materijal na našem tržištu, ima manju toplotnu izolacionu snagu i veću masu po m3 u odnosu na PIR izolaciju. R vrednost kamene vune je za oko trećinu niža. Kako je teži materijal, teža je i manipulacija sa njom i svakako je dodatmo opterećenje na konstrukciju objekta.

PIR ili kamena vuna?
PIR ili kamena vuna?

S druge strane kamena vuna ima bolje performanse u pogledu zaštite od požara.

Cena PIR izolacije

Kada se uzmu u obzir sveukupne karakteristike i činjenica da je efikasnija u termoizolacionom pogledu, iako sa višom cenom, PIR izolacija može da bude dugoročnoo isplativija varijanta od stirodura ili kamene vune.

Da sumiramo

PIR ploče su poliizocijanurata izolacija koja ima odlične termoizolacione, ali i druge karakteristike. Odličan je izbor iz više razloga: održivost i životna sredina, toplotne performanse, upravljanje vlagom, bolje termoizolacione sposobnosti za manju debljinu, samim tim i manje opterećenje na konstrukciju. PIR ne gori i ne širi požar, a ima stabilnu i dugotrajnu formu od minimum 50 godina.

PIR izolacija daje najveću vrednost spram novca koji za nju treba izdvojiti kada govorimo o novogradnji i preuređenju:

 • Veća R vrednost pri manjoj debljini u odnosu na kamenu vunu;
 • pri požaru se ugljeniše – ne topi se i ne širi požar;
 • poboljšanje energetske efikasnosti objekta – ušteda na računu za struju, grejanje i hlađenje;
 • kontrolisan prolaz pare čime se izbegava problem sa kondenzacijom i nakupljanjem vlage;
 • manje termičkih prekida.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime