Staklene fasade – zvučna izolacija objekta sa estetikom

Staklena fasada

Verovatno ste, bar jednom, prošli pored neke zgrade (uglavnom novije gradnje) koja je sva u staklu, pa ste pomislili da je u njoj fino živeti ili raditi. I to samo zato što vam se zgrada dopala spolja. Staklene fasade i imaju to za cilj. Ipak izgled je samo jedan od razloga velike upotrebe staklenih fasada na današnjim novoizgrađenim objektima, posebno poslovnim objektima. 

Bez sumnje, ostavljaju utisak i nemoguće ih je ne primetiti, ali osim toga, staklene fasade omogućavaju više svetla u objektu, pružaju fantastičan pogled iz objekta (posebno ako ima u šta da se gleda i ako zgrada ima više spratova, a uglavnom je tako), daju mogućnosti za zanimljiva arhitektonska rešenja, ali su i dobra toplotna i zvučna izolacija. 

Akcenat ovog  teksta je na poslednjem – staklene fasade kao zvučna izolacija objekta. Kako funkcionišu, koje su im karakteristike i kako velike površine od stakla na fasadama izoluju od zvuka i buke spolja pročitajte u nastavku teksta.

Šta su staklene fasade 

Kada se kaže staklene fasade misli se na termin koji na engleskom glasi curtain walls. To su takoreći staklene zidne zavese ili omotači oko objekta koje imaju funkciju fasadne obloge, ali nisu noseći element. One se “kače” na konstrukciju objekta (razmak između fasade i staklenog omotača je između 0,05 do 1,00 m) formirajući tako staklenu fasadnu oblogu koja štiti objekat od atmosferskih uticaja, a ima i odlične toplotne i zvukoizolacione osobine.

S obzirom da nisu noseći element, urađene su od “lakših” materijala (što sa stanovišta zvučne izolacije i nije najpovoljnije rešenje, ali o tome malo kasnije), uglavnom u kombinaciji aluminijumski ram i staklo kao ispuna. Pri izboru staklene fasade vodi se računa o sledećem:

 • nameni i lokaciji objekta, 
 • prosečnoj brzini vetra na lokaciji na kojoj je objekat, 
 • kako bi se staklena fasada pravilno instalirala uzima se u obzir statički proračun nosivosti cele konstrukcije kao i dilatacije u radnim uslovima i sleganje objekta (u suprotnom, bez proračuna fasade može doći do pucanja i razdvajanja stakla od konstrukcije),
 • propusnosti spoljašnje svetlosti i o refleksiji,
 • solarnom faktoru i koeficijent termičke propustljivosti. 
Fasada od stakla
Staklene fasade – čest prizor u poslovnim delovima grada

Staklene fasade i njihove odlike

Staklene  fasade nisu samo lepe i interesantne sa aspekta dizajna i arhitekture. Pomoću njih mogu  da se stvore umetnička dela moderne arhitekture, a pružaju širok spektar mogućnosti u odabiru izgleda. Dozvoljavaju i upotrebu tanjeg ili debljeg stakla, ali najvažnije je da objektu  pružaju:

 • zaštitu od atmosferskih uticaja,
 • toplotnu zaštitu kako leti tako i zimi odnosno imaju dobre termoizolacione karakteristike,
 • zvučnu zaštitu od gradske i okolne buke,
 • donose veliku uštedu s obzirom na odlične izolacione karakteristike jer se štedi energija pošto se manje troši na grejanje i hlađenje objekta.

Dakle, sigurno je da ćete primetiti objekat sa staklenom fasadom. 

Kako se staklo estetski lako kombinuje sa delovima fasadne konstrukcije i drugim vrstama obloge, dobija se sklad materijala,  što je samo jedan od razloga zašto ih vole i investitori i arhitekte. Staklene fasade nude najbolje estetsko i ekonomsko rešenje za novogradnju i adaptaciju objekata.

Osim toga su i funkcionalne, a brza i relativno jednostavna montaža svakako im je dodatna prednost. Velike staklene površine izvor su prirodnog svetla, što osim estetike povoljno utiče i na sam boravak u njima. Kako se ovakve fasade uglavnom koriste za poslovne objekte različitih namena u kojima boravi mnogo ljudi, ovo je itekako važan aspekt.

Fasade od stakla postižu kompletnu termoizolacionu, akustičnu izolaciju upotrebom odgovarajućeg stakla, solarnu, UV zaštitu. Dakle, ovakve fasade štite objekat od atmosferskih uticaja u potpunosti .

Dakle u objektu sa ovakvom fasadom moći ćete nesmetano da radite iako je iznad autoputa, na primer, jer staklena fasada blokira uticaje zvuka do te mere da ćete biti svesni da ispod vas ima života, ali ne i koliko buke taj “život” ispod zaista stvara. 

Vrste staklenih fasada

Strukturalne staklene fasade 

Izrađuju se bez vidljivih nosivih aluminijumskih profila. Ovo se postiže tako što se stakla lepljenjem montiraju na aluminijske profile pa se dobija utisak kompletne staklene površine. Za lepljenje se koriste strukturalni silikonski lepkovi koji se nanose po uputstvu proizvođača. 

Kod struktuiranih staklenih fasada staklene površine izgledaju ujednačeno i izjedna, što izgledu fasade daje posebnu draž.

Kod ovakvih fasada od stakla, prozori se otvaraju isključivo oko gornje horizontalne osovine ka napolju i nisu uočljivi odnosno ne razlikuju se od ostalog dela fasade. Izgled na fasadi je potpuno isti kod fiksnih i parapetnih, kao i otvarajućih delova fasade.

Na tržištu postoji više vrsta i modela, a razlikuju se po načinu fiksiranja profila i stakala. 

Strukturalne staklene fasade odlikuju odlične karakteristike u svakom pogledu, a pružaju maksimalnu zvučnu zaštitu od gradske buke.

Kontinuirana staklena fasada
Kontinuirana staklena fasada 

Polustrukturalne fasade od stakla 

Polustrukturalne staklene fasade izrađuju se od nosivih aluminijumskih profila vidljivih minimalnom širinom po ivicama elemenata koji čine fasadu. Dakle dominiraju stakleni paneli, noseći profili od aluminijuma su skriveni ali se oko staklenih površina javlja aluminijumski držači u vidu rama od maksimum 2.5cm. U suštini vide se obodi od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena.

Kontinuirane staklene fasade 

Ova vrsta fasade od stakla smatra se klasičnom staklenom fasadom. Prednosti su dobro zaptivanje, klasično otvaranje, jednostavno održavanje i pristupačne cene. 

Izrađuje se od vidljivih aluminijumskih profila odnosno staklene panele razdvajaju jasno i vidljivo horizontalni i vertikalnih Al profili tj. nosači  koji  formiraju mrežu odnosno raster sa staklenim panelima. Kod ovih fasada prozori se otvaraju oko vertikalne i/ili oko donje horizontalne ose. Kontinuirane staklene fasade su jednostavnog dizajna. Lako se izrađuju pa su i ekonomično rešenje. Ovaj tip fasade koristi se za pokrivanje piramida svetlarnika, kupola i nadstrešnica.

Spider fasade 

Jedne od najpopularniji staklenih fasada danas jer se može izvesti u savijenoj formaciji s pravilnim lukom. Ova vrsta fasade od stakla može da  odstupa od pravilnih linija što omogućava da se sa svih strana obuhvate delovi građevine. To daje različite mogućnosti za izvođenje arhitektonskih zamisli.  

Spider fasada je valjkastim nosačima od poliranog nerđajučeg čelika zakačena za konstrukciju, a postoje i modeli kojima osnovna konstrukcija nije potrebna, jer sistem slaganja same fasade sadrži vlastitu mrežu nosača i zatezača.

Spider fasada
Detalj spider fasade

Dvostruke staklene fasade

Ovakve fasade čine dve staklene površine, koje formiraju omotač oko objekta, a postavljene su tako da vazduh struji između njih, dok je ventilacija u prostoru između te dve staklene površine prirodna, pomoću ventilatora ili mehanička. Prednost dvostrukih fasada od stakla je u tome što koriste sunce kao prirodan izvor energije. Naime vazduh u međuprostoru, prostoru između spoljašnje i unutrašnje staklene fasade, zagreva zahvaljujući suncu. Na taj način smanjuju se toplotni gubici sa jedne što povećava toplotnu izolaciju objekta sa druge strane. Posledica je smanjeni utrošak energenata za zagrevanje i smanjeno zagađenje životne okoline.

Međuprostor omogućava da su prozori stalno otvoreni jer spoljna fasada štiti od kiše i vetra. Dvostrukim fasadama postiže se odlična zvučna izolacija jer je nivo buke sa otvorenim prozorima identičan kao na klasičnim fasadam sa zatvorenim prozorima.

Dele se na neprekinute (kontinuirane) i prekinute. Kod kontinuiranih vazduh neprestano kruži odozdo na gore gde izlazi, ali i stvara zagrejan vazduh na višim etažama. Kod prekinutih fasada, upravo zbog prekida i otvora, omogućava se da vazduh izađe iz unutrašnjosti zgrade i da uđe novi što omogućava provetravanje.

Staklo za fasade

Izborom odgovarajućeg i kvalitetnog stakla postiže se izgled boje zgrade, spoljašnja refleksija, željena propustnost svetla, odgovarajuća termoizolaciju, solarni faktor u samom objektu i stepen zvučne izolacije.

Stakla se uglavnom izrađuju kao sigurnosna – kaljeno staklo, lamerilano, pampleks i slično. Razlikujemo reflektujuća i upijajuća stakla i osnovne varijante plavog, zelenog i neutralnog stakla, dok se u ponudi mogu naći različite boje stakala.

Kako bi se obezbedila maksimalna toplotna zaštita objekta preporuka je da stakla budu dvostruka, niskoemisiona, punjena argonom između stakala. Za postizanje što bolje zvučne izolacije koriste se zvučna stakla koja mogu biti jednostruka, dvostruka, trostruka i koja kombinuju sve karakteristike kako bi zadovoljile ostale zahteve koje staklena fasada treba da ispuni.

U ponudi se mogu naći stakla koja imaju zvučnu izolacionu moć i do 45dB. Za bolju zvučnu izolaciju upotrebljavaju se deblja stakla (6 do 8mm), samim tim i teža stakla i to uglavnom laminirano staklo sa nekom od folija. 

Minimalna veličina akustičnog stakla odnosno onog koje se primenjuje na fasadama je 30x30cm.

Staklena fasada na kuli Beograd
Postavljanje staklene fasade na Kuli Beograd

Staklo i akustika

Staklo generalno nema visok nivo akustične zaštite kao materijal i na to svakako ne utiču boja, refleksija i da li je kaljeno. Novim tehnologijama i raznim dodacima postiže se da staklene fasade budu odlični zvučni izolatori, da priguše i smanje buku čineći boravak u objektu prijatnim. To se postiže kombinovanjem različitih vrsta i debljina stakala:

 • najjednostavniji način je upotreba debljeg stakla (povećanjem debljine stakla povećava se i zvučna izolacija);
 • zatim duplim zastakljivanjem i kombinovanjem dve debljine stakla, od kojih svako ima svoju tačku rezonancije, pa samim tim daje bolje zvučne sposobnosti i do 45dB;
 • povećanjem razmaka između stakala;
 • korišćenjem laminiranog stakla – stakla kod kog su dva stakla laminirana polivinil butrilom PVB kao međuslojem koji smanjuje prenos zvuka.

Laminirano staklo ima i druge karakteristike – otpornije je i ima odliku sigurnosnog stakla.

Najbolja stakla za fasade

Da bi staklo koje se odabere za fasadu bilo najbolje u pogledu zvučne izolacije, uticaj je raznih faktora. Od toga kolika je buka koju redukujemo i da li treba da se “utiša” ili priguši. Kako velike debljine stakla i veći razmaci među njima zauzimaju i veći prostor, prostor između stakala se danas puni argonom ili kriptonom, a vakumiranje međuprostora je standard. Primenjuje se i trostruko zastakljivanje kojim se dodaje još jedan međuprostor.

Trostruko zastakljivanje ne mora biti najbolja varijnta, jer nosi veću težinu, samim tim i više spojnica sa konstrukcijom koje se moraju kvalitetno zaptiti. Standardno kvalitetno staklo koje se koristi za zastakljivanje fasada je dvosturko zastakljeno laminirano akustično staklo, a ukoliko mu se doda spoljne staklo od 6,4mm dobili bi trostruko staklo koje bi svakako nadmašilo svojstva dvostukog, ali koje se preporučuje tamo gde su ekstremno bučni uslovi koje treba redukovati. 

Zvukoizolaciona moć fasada od stakla

Kako su lagane, konstukcije staklene zidne zavese, odnosno fasade od stakla, moraju da budu pažljivo dizajnirane kako bi se postigao maksimum zvučnih performansi koje mogu da postignu. Moć redukovanja buke i smanjenje spoljnog zvuka staklene fasade diktiraju brojni faktori, koji pojedinačno mogu imati različite efekte. 

U suštini i najmanja promena u rasporedu, profilima i sastavu stakla može dramatično uticati na ukupne performanse cele fasade. Maksimalne zvučne karakteristike fasada od stakla postižu se zahvaljujući slojevima između stakala i hermetičnosti, tako da i staklene fasade pružaju mir i tišinu u toploj unutrašnjosti iz koje se pruža pogled.

Na zvukoizolacione karakteristike staklenih fasada uticaj imaju spojevi fasade i konsturkcije objekta. Dakle, što bolje zastakljivanje i zaptivenost spojeva i zaptivki koje sprečavaju curenje vazduha. Poboljšane zvučne sposobnosti fasada od stakla dobijaju se montažom stakla sa ispunom koja ima prigušujuća svojstva i potpunu hermetičnosti. 

Zaključak

Staklene fasade su popularne za oblaganje, posebno poslovnih objekata, jer pružaju estetski lepo rešenje koje daje mogućnost stvaranja zanimljivih i modernih fasada. Funkcionalne su, brze i lake za proizvodnju i montažu, pristupačne, a imaju i odlične karakteristike u pogledu zaštite objekta od svih uticaja, pa i zvuka.

Odabir stakla za ove fasade je različit u zavisnosti od toga šta treba da se postigne, a kada govorimo o zvučnoj izolaciji igra važnu ulogu. Staklo nema velike zvukoizolacione karakteristike pa se zato primenjuju dodaci i kombinuju različite vrste stakla. Povećava se debljina, rade se dvostruka ili trostuka stakla sa međuprostorom koji dodatno redukuje zvuk i staklo se laminira. Na taj način se dobija međusloj koji redukuje zvuk. 

Najbolje se u tom pogledu pokazalo dvostruko sigurnosno laminirano staklo. Postoje stakla čija je zvučna izolaciona sposobnost do 45dB. Dvostruka zvučna stakla se najčešće koriste, ali u varijanti gde se doda još jedno staklo od 6,4mm pa postane trostruko daju još bolje zvukoizolacione mogućnosti za ekstremne uslove. 

Za samu zvučnu izolaciju staklene fasade presudni su hermetičnost i zaptivenost spojnica kako bi se sprečilo curenje vazduha i pažljivo planiranje i projektovanje same fasade.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime