EPDM membrane – hidroizolacija zagarantovanog kvaliteta

EPDM membrane
EPDM membrane

Kada se o hidroizolaciji radi, ne postoji najbolje univerzalno rešenje. Postoje sistemi i materijali koji su se kroz praksu pokazali kao proveren i odličan izbor. Jedan od njih su EPDM membrane (EPDM folija) koje se smatraju za hidroizolaciju garantovanog kvaliteta.

Ove membrane ili folije su na bazi gume. Imaju brojne odlične karakteristike koje osiguravaju kvalitetnu i dugotrajnu zaštitu od vode. Primenjuju se u hidroizolaciji krovova, ali i u oblaganju terena, tunela, rezervoara.

U odnosu na svoje prednosti imaju i nisku cenu, pa su ne samo vrhunska, već i ekonomična hidroziolacija.

S obzirom da štiti objekat od vode i vlage, pitanje odabira hidroizolacionih sistema i materijala je ozbiljnije od “samo premaži/ugradi/zalepi“. Treba ga prepustiti stručnim licima. Njima su EPDM gumene membrane čest izbor. Zbog čega, detaljnije pročitajte u daljem tekstu.

Šta su EPDM membrane?

EPDM membrane su sistem hidroizolacije izrađen na bazi sintetičke gume. Koriste se za hidroizolaciju ravnih krovova svih tipova i namena – za prohodne i neprohodne ravne krovove, zelene krovove, terase, kao i za oblaganje terena. Posebno su pogodne za hidroizolaciju krovova velikih površina kao što su proizvodne hale, tržni centri i sl.

Ovaj sistema osigurava kvalitetan spoj sa podlogom i daje najbezbedniji krov po pitanju vodonepropusnosti, dugotrajnosti, estetike, ekoloških uslova i slično.

Na našem tržištu su relativno nov proizvod, a u ponudi su membrane koje proizvodi nekoliko kompanija. Od proizvođača do proizvođača ima razlika što u ceni što u pojedinim karakteristikama. Uglavnom su zastupljeni proizvodi američkog vodećeg proizvođača EPDM membrana, koji je svoje prve membrane postavio na krovove u Viskonsinu davne 1980. godine. Na ruskom tržištu predstavljene pre pre oko 50 godina. Činjenica da su i dalje među prvima u izboru hidroizolacije ravnih krovova, dovoljno govori o njihovom kvalitetu i karakteristikama.

Iako se prevashodno koriste za ravne krovove i terene, EPDM membrane koriste se i za hidroizolaciju tunela, rezervoara, kanala itd.

Sastav EPDM membrana

Dakle, ove mebrane su jednoslojne i sačinjene od sintetičke gume. Osnovna komponenta jeste EPDM odnosno sastoje se od etilen propilen dien monomera pomešanog sa gasnom čađi, uljima i dodacima za očvršćavanje i stabilizaciju. Čađ omogućava materijalu otpornost, glina daje vatrostalne osobine, а tehnološka ulja čine materijal elastičnim.

Proizvode se tako što se smesa valjanjem izvlači u panele velikih dimenzija (širine do 15m i dužine do 61m) koji se zatim spajaju vulkaniziranjem. To omogućava da membrane budu elastične tokom rada i samim tim dugotrajne. Težina panela ili traka, debljine od 0,045 do 1,14mm iznosi do 1,4kg/m2. Mogu biti dodatno armirane poliesterskom mrežom (što ih čini otpornim na mraz) ili sa protivpožarnom obradom gornje površine.

Rolne EPDM membrana

Koje to karakteristike imaju EPDM membrane

Membrane na bazi sintetičke gume su vrhunski sistem hidroizolacije za ravne krovove. Tome u prilog govori to koliko su dugo na tržištu. Činjenica je da je samo vodeći američki proizvođač ugradio preko 1.5 milijardu m² membrana po celom svetu. Njihove brojne karakteristike kao su:

  • dugotrajnost – rok trajanja membrana je oko 50 godina, što se u praksi dokazuje;
  • brza i laka ugradnja;
  • minimalna ili nikakva potreba za održavanjem;
  • izuzetno velika izdržljivost i otpornost pri promenljivim vremenskim uslovima i različitim atmosferskim uticajima – ostaju nepromenjene i pri velikim temperaturnim razlikama u opsegu -60 do +100°C stepeni;
  • otpornost na UV zračenje, ozon i starenje zahvaljujući sastavu, odnosno EPDM polimerima i čađi – čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti ne pucaju i ne deformišu se;
  • izuzetna fleksibilnost i elastičnost – na temperaturama nižim od – 45°C stepeni membrane mogu da se izduže preko 300% prilagođavajući se pomeranjima objekta i temperaturnim promenama, a čak i kada su izložene velikim težinama, ne gube konture oslonca i ne lome se;
  • proizvode se u panelima velikih dimenzija što rezultuje izradom manjeg broja spojeva na terenu, što skraćuje vreme ugradnje;
  • u odnosu na sve karakteristike i vek trajanja, cena proizvoda je itekako isplativa, a cena montaže niska;
  • proizvod je ekološki potpuno neškodljiv, netoksičan i otporan na vatru.

Pored brojnih odličnih karakteristika, imaju i manu. To je upotreba lepka kada se ugrađuju ljepljenjem. Tada na spojevima može doći do curenja, pa mogu biti potrebne prepravke.

EPDM krovni sistemi

EPDM krovni hidroizolacioni sistemi odličan su izbor za ravne i krovove sa malim nagibom za sve vrste industrijskih, komercijalnih i stambenih objekata. Ovo podrazumeva folije na bazi gume debljine 1,15 i 1,52 mm. EPDM folije za hidroizolaciju krovova ugrađuju se slobodnim polaganjem u sistemu sa balastom (šljunak ili beton). Kod inverznih krovova, mehaničkim fiksiranjem različitim sredstvima ili potpunim lepljenjem za podlogu.

Na projektantu i investitoru je da odaberu kojom metodom će se ugrađivati na konkretnom slučaju.

Za obradu detalja na krovovima (slivnici i drugi otvori i prodori, svetlarnici, rigole, unutrašnji i spoljašnji uglovi i atike) na tržištu je dostupan kompletan asortiman pomoćnog materijala. Time je omogućena i zagarantovana kvalitetna ugradnja EPDM krovnih hidroizolacionih sistema.

Sistem sa balastom

Metoda ugradnje EPDM panela sa balastom podrazumeva da se oni slobodno polažu preko odgovarajuće podloge. Susedni paneli preklapaju se najmanje 10 cm i spajaju trakom za preklope. Nakon toga se EPDM membrane opterećuje šljunkom ili pločama težine 50 kg/m2.

Ova metoda ugradnje smatra se najlakšom metodom. Koristi se kod izgradnje novih objekata i to u 35% slučajeva.

Gumene membrane mogu se na ovaj način ugrađivati i kada govorimo o reparaciji i sanaciji hidroizolacije krova, ukoliko postojeća konstrukcija može da izdrži težinu balasta.

Inverzni sistem

Kod inverznog sistema EPDM paneli se od balasta razdvajaju slojem vodootpornih termoizolacionih ploča i geotekstilom koji se slobodno polaže preko membrane. Ovo je idealno za prohodne krovove, posebno u surovim klimatskim uslovima.

Lepljeni sistem

EPDM paneli su kod lepljenog sistema ugradnje potpuno zalepljeni kompatibilnim kontakt lepkom. Susedni paneli preklapaju se najmanje 10 cm i spajaju trakom za preklope. Na ovaj način se formira vodonepropusna celina otporna na spoljne uticaje.

Mana ovakvog načina ugradnje je da prevelika količina lepka može dovesti do procurivanja na spojevima. To bi kasnije rezultiralo popravkavama ili smanjenom nosivosću.

Mehanički pričvršćen sistem

EPDM membrane ugrađene mehaničkim pričvršćivanjem imaju odličnu otpornost na čupanje. Ovakav način ugradnje podrazumeva da se membrane pričvršćuju samolepljivom trakom za preklope ili sa lajsnama postavljenim preko membrane. Mogu i da se kombinuju sa lepljenim sistemom.

Spada u laganu konstrukciju pa je praktičan za ugradnju na svim vrstama i starih i novih objekata jer nema velikog i značajnog opterećuje od težine ovog sistema ugradnje.

Postavljene hidroizolacione membrane na krovu
Postavljene hidroizolacione membrane na krovu

EPDM hidroizolacioni sistem za zelene krovove

Zeleni krovovi su sve češći zahtev prilikom izgradnje velikih, pre svega, komercijalnih objekata. Sve više pažnje im se posvećuje i ulaže u rešenja za ovakvu vrstu krovova. Njima se ne samo doprinosi očuvanju životne sredine i ozlenjavanju u gradskim sredinama, već i esteskom utisku koji ovakvi krovovi imaju na okolinu.

Danas se proizvode EPDM folije specijalno za ovakve krovove. Uslov koji moraju da ispune je test otpornosti na proboj korenja kod zelenih krovova. Ove mebrane su idealan izbor za sisteme ekstenzivnih zelenih krovova. To su krovovi sa sedum vegetacijom i travama livadskog tipa odnosno vrstama koje mogu da opstanu bez vode i ne zahtevaju preveliko (ili uopšte) održavanje.

EPDM membrane za male krovove i terase

Neki od proizvođača EPDM gumenih membrana imaju u ponudi i specijalno dizajnirane membrane za hidroizolaciju malih stambenih ravnih krovova odnosno verandi, dogradnje, garaža, krovnih prepusta, vrtnih šupa… To su vrste EPDM-a visokih performansi i malog broja pratećeg materijala koje su dugotrajne, isplative i lako se ugrađuju i to bez plamena i toplote. Takođe su ekološke i otporne na vatru.

Bele EPDM membrane

Beli krovovi utiču na smanjenje temperature krovne površine. Iz tog razloga proizvedena je i posebna vrsta EPDM krovnih gumenih membrana – bele EPDM membrane. Ugrađuju se lepljenjem ili mehaničkim pričvršćivanjem.

Kod ovih membrana svojstva tradicionalnih EPDM membrana poboljšana su visokoreflektujućom površinom u svetloj tj. beloj boji. U njihovom sastavu se mešavini dodaje sastojak koji poboljšava otpornost na UV zračenje. Umesto čađi dodaje se titandioksid, tako da je membrana otpornija i dugotrajnija.

Kroz praksu se pokazalo da u toplijim klimatskim uslovima sa dosta sunca ove membrane značajno smanjuju potrošnju energije na klimatizaciju.

EPDM geomembrane – sistemi za oblaganje terena

Ovi sistemi imaju širok spektar primene u poljoprivredi, industriji i zaštiti životne sredine, u fundiranju, kod irigacijskih rezervoara, kanala, ribnjaka, bazena. EPDM geomembrane imaju povećanu elastičnost i prednosti kao što su izuzetna trajnost i otpornost na UV zrake, toplotu, ozon, mikroorganizme i ekstremne vremenske uslove.

Oblaganje terena membranama
Oblaganje terena membranama

Za hidroizolaciju rezervoara, ribnjaka, kanala, taložnih polja proizvode se EPDM geomembrane u debljinama 1, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm. Ove membrane su različitih širina u vidu panela većih ili manjih dimenzija. Dužina je određena prema zahtevu i potrebama krajnjeg korisnika. Površine rolni treba da su što veće iz razloga efikasnijeg utroška kako bi bilo što manjeg rastura na spojevima.

Mogu se primenjivati samostalno u jednom sloju ili u kombinaciji sa geotekstilom. Tada bi preklopi trebali da budu minimum 20cm i da se, ukoliko je neophodno, na pojedinim mestima i zalepi. Lepljenje se radi kao tačkasto lepljenje ili varenje spojeva rolni vrelim vazduhom, fenovima na vreli vazduh (tada preklop može biti manji od 20cm). Površina na koju se polaže EPDM geomembrana mora da bude mašinski obrađena bez krupnih komada koji mogu da oštete membranu.

Postoje i specijalno proizvedene geomembrane kod kojih je materijal sa jedne strane laminiran. Primenjuju se u kombinaciji sa geotekstilom.

Zaključak o EPDM membranama

Ne postoji jedinstveno i univerzalno rešenje kad je hidroizolacija u pitanju. Odabir i izvođenje odgovarajućeg sistema treba prepustiti stručnim licima. Na tržištu postoje hidroizolacioni materijali i proizvodi koji sa sigurnošću potvrđuju svoj kvalitet i opravdaju izbor, kao što su EPDM membrane.

Membrane na bazi gume sastavljene su od etilen propilen dien monomera pomešanog sa gasnom čađi, uljima i dodacima za očvršćavanje i stabilizaciju, što im daje neverovatnu otpornost, dugotrajnost i elastičnost čak i pri niskim temperaturama i velikim tempretaurnim razlikama. Na sve to EPDM folije su opravdano isplative – cena u odnosu na kvalitet je niska, takođe i cena montaže, pa ne čudi što su čest izbor projektanata i investitora.

Pre svega se primenjuju kod krovova, ravnih ili sa malim nagibom kod svih vrsta objekata, zatim na teresama, dogradnjama, ali i u oblaganju terena kao geomembrane, kod fundiranja, kod bazena, rezervoara i kanala. U zavisnosti od toga na tržištu se može naći više vrsta različitih proizvođača sa specijalno poboljšanim karakteristikama i dimenzijama u zavisnosti od namene i primene.

Ukoliko Vam je ovaj tekst koristio, pročitajte i tekst o hidroizolaciji ravnih krovova.

Ana Glišić, d.i.g.

NAPIŠI KOMENTAR

Molimo vas da uneseta komentar!
Unesite svoje ime