IzolacijaIZOLACIJA je prva srpska firma koja јe počela profesionalno da se bavi izolaterskim radovima u građevinarstvu. Osnovani smo daleke 1959. godine. Organizovani smo kao akcionarsko društvo.

Kada je preduzeće u drugoj polovini 2008. godine privatizovano, pod novom strategijom i organizacijom, obnovljena je osnovna delatnost firme.

Sa velikim elanom, nadom prvenstveno u sopstvene resurse, uz korišćenje Integrisanog iskustva i znanja, krenuli smo ka osvajanju cilja da sledećih 50 godina bude obeleženo daljim napretkom firme u svakom pogledu.
MISIJA, KONCEPT, VIZIJA
Naš cilj je da:
da dostignemo lidersku poziciju i budemo prepoznatljivi u ponudi usluga i proizvoda našim klijentima.

Koncept našeg poslovanja je:

da na osnovu višedecenijskog iskustva i integrisanog znanja, upotrebom tehnološki naprednih rešenja i proizvoda, našim klijentima nudimo funkcionalna rešenja i proizvode.

Naša vizija je:
postati liderska kompanija na tržištu koja na osnovu tradicionalnih vrednosti unutar višedecenijske prakse nudi klijentima vrhunsku uslugu, najkvalitetnije proizvode, najoptimalnija i najracionalnija sistemska rešenja, zaposlenima stimulativno radno okruženje, uz konstantni napredak i edukaciju i tehniku korišćenja proizvoda.

E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO