Vesti za akcionare

Obrazac dks Izolacija

GI 2016

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE 01.07.2016

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE 01.07.2016

ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA 01.07.2016

ODLUKA O USV. IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA 01.07.2016

ODLUKA O USVAJANJU FIN. IZVEŠTAJA ZA 2015. SA IZVEŠTAJEM REVIZORA 01.07.2016

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA SEDNICE OD 04.01.2016

Punomoce za glasanje

Odluka o sazivanju redovne sednice 01.07.2016

Poziv za redovnu sednicu skupstine 01.07.2016

Ukupan broj akcija i prava glasa

Zapisnik sa II vanredne sednice od 4.01.2016. I deo (14.01.2016.)

Zapisnik sa II vanredne sednice od 4.01.2016. II deo (14.01.2016.)

Spisak lica koja učestvuju u radu skupštine od 4.01.2016. (14.01.2016.)

Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine (14.01.2016.)

Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti (14.01.2016.)

Odluka o izboru komisije za glasanje (14.01.2016.)

Punomoćje (15.12.2015.)

Zahtev nesaglasnog akcionara za otkup akcija (15.12.2015.)

Izmene i dopune poslovnika (15.12.2015.)

Izmene i dopune Statuta (15.12.2015.)

Odluka o imenovanju članova komisije za glasanje (15.12.2015.)

Odluka o izboru revizora (15.12.2015.)

Odluka o izboru zapisničara (15.12.2015.)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (15.12.2015.)

Odluka o prihvatanju ostavke Zvonke Slavec (15.12.2015.)

Odluka o sazivanju (15.12.2015.)

Odluka o usvajanju izmena i dopuna poslovnika (15.12.2015.)

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice (15.12.2015.)

Ostavka Zvonke Slavec (15.12.2015.)

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine (15.12.2015.)

Ukupan broj akcija i prava glasa (15.12.2015.)

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 04-12-2015 - I deo (15.12.2015.)

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 04-12-2015 - II deo (15.12.2015.)

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 04-12-2015 - III deo (15.12.2015.)

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 04-12-2015 - IV deo (15.12.2015.)

Punomoćje za glasanje na I vanrednoj sednici (doc) (4.12.2015.)

Punomoćje za glasanje na I vanrednoj sednici (pdf) (4.12.2015.)

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara (4.12.2015.)

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine (4.12.2015.)

Ukupan broj akcija i prava glasa (13.11.2015.)

Odluka o prihvatanju ostavke (08-09-2015)

Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora o poslovanju (25-06-2015)

Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja za 2014. godinu (08-09-2015)

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine I deo (08-09-2015)

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine II deo (08-09-2015)

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara 08.09.2015.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine društva 08.09.2015.

Ukupan broj akcija i prava glasa na dan 05.08.2015.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine AD Izolacija održane 29.06.2015.

Spisak lica koja učestvuju u radu redovne sednice Skupštine Društva dana 29.06.2015.

Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva o stanju i poslovanju Društva

Odluka o ostavci izvršnog direktora

Ukupan broj emitovanih HoV (28.05.2015)

Poziv za redovnu sednicu Skupštine Društva (29.06.2015.)

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara (29.06.2015.)

Godišnji finansijski izveštaj za privredna društva GFI-PD za 2014. godinu

Zapisnik redovne sednice (2-07-2014)

Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva o stanju i poslovanju Društva (2-07-2014)

Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu (2-07-2014)

Ukupan broj emitovanih HoV (29-05-2014)

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara (27-05-2014)

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara (27-05-2014)

Godišnji izveštaj (2013)

Odluka

Zapisnik

Plan reorganizacije

Zaključak

Poziv za sednicu skupštine

Ukupan broj emitovanih akcija

Odluka o sazivanju skupštine društva

Odluka o sazivanju skupštine društva

Ukupan broj akcija i prava glasa na dan 26.06.2013

Poziv za sednicu skupštine društva

Odluka

Zapisnik sa vanredne sednice

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne sednice

Obaveštenje akcionarima o dopuni dnevnog reda

Dopuna dnevnog reda vanredne sednice skupštine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara

Ukupan broj emitovanih HoV

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.12.2012

Poziv za vanrednu sednicu skupstine

Zapisnik sa redovne sednice 21.09

Spisak lica koja učestvuju u radu redovne skupštine

Rezultati glasanja

Odluka odbora direktora o poslovanju

Odluka o rasporedjivanju dobiti

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

Spisak lica koja učestvuju u radu vanredne skupštine

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 03.09.-2. deo

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine 03.09.-1. deo

Odluka o sazivanju sednice odbora direktora

Poslovnik o radu skupštine društva

Rezultati glasanja

Odluka o ovlašćenju UNIREAL

Odluka o izmenama i dopunama statuta

Odluka o razrešenju i imenovanju neizvršnog i nezavisnog direktora

Odluka o finansijskom izveštaju

Odluka o razrešenju i imenovanju direktora

Odluka o potvrdjivanju odluka

Ukupan broj emitovanih HoV

Poziv za redovnu sednicu skupštine društva

Poziv za vanrednu sednicu skupštine društva

Odluka o uskladjivanju osnivačkog akta

Odluka o donošenju statuta

Odluka o imenovanju direktora koji čine obor direktora

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara

Saziv II redovna sednica 2011.-avgust

Saziv I vanredna sednica 2011

Odluka o potvrđivanju upravnog odbora

Odluka o razrešenju generalnog direktora

Odluka o usklađivanju organa sa odredbama novog zakona o privrednim društvima

Odluka o potvrdj,radnj.zakonskog zastupnika i ujedno predsed.uporavnog odobrra slevac alesu u delu,koji donosi odlučivanje o pravima,obavez, i odogovronosti zap

Informacija o broju akcija i prava glasa

Odluka UO o Sazivanju Skupštine 2011. - avgust

Odluka UO o Sazivanju I vanredne Skupštine 2011
E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO