Hidroizolacija mostova hidroizolacionim sistemom MMA

 

hidroizolacija_velika

foto video

Na mostovima se zbog dejstva specifičnih sila posebno projektuju hidroizolacioni slojevi koji imaju funkciju da zaštite betonsku konstrukciju od vode, vlage, vetra i mraza koji su drastični na ovim mestima zbog njihovih lokacija.

Izolacioni sistemi za mostove naneti prskanjem, na bazi MetaMetilAkrilata - MMA omogućavaju kompletnu hidroizolacijonu zaštitu podloge od korozivnog dejstva vode i hloridnih jona u slučaju kada se koriste za:
Betonske mostove
Čelične mostove
Mostovske elemente
Mostovske servisne cevi
Kanale Sistem se lako prilagođava kako visokim tako i niskim temperaturama bez bilokakvog uticaja na svojstva. Ugradnju Eliminator Sistema (membrane) treba da izvode samo izvođači obučeni i autorizovani od strane Stirling Lloyda, koji je proizvođač navedenog materijala.

RADOVI NA GAZELI
E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO