Zeleni krovovi

 

baste_velika
foto video

Trend u svetu koji postaje standard obrade ravnih krovova su takozvani zeleni krovovi ili krovne bašte. One predstavljaju poseban oblik izvođenja terasa i ravnih krovova koji se sve više u gradskim jezgrima u cilju humanizacije i obogaćenja životne sredine, smanjenja zagađenosti vazduha i buke i poboljšanja mikroklimatskih uslova.
Od čuvenih Semiramidinih visećih vrtova u starom Vavilonu, pa sve do današnjih dana, postojala je u čoveku želja da život provodi u cveću i zelenilu. Ali kako su u međuvremenu gradovi rasli, a čovek se sve više udaljavao od prirodnih mogućnosti da prošeta vrtom, a posebno onda kada su se počele graditi višespratnice pojavila se potreba da se na ravnim krovovima i terasama ovih zgrada zasade zelene površine.
Tako se danas savremenim materijalima, koji se koriste za hidroizolaciju ovih krovova, ali i svim drugim potrebnim slojevima za drenažu, filtriranje i odvođenje vode i za tu svrhu posebno projektovanim detaljima uspešno rešavaju zeleni krovovi.

Zeleni krovovi se prema načinu održavanja dele na:
- INTENZIVNE i
- EKSTENZIVNE.
Kod ekstenzivnih zelenih krovova sadi se ona vrsta zelenila koja može da se održi dobijanjem vode, vlage prirodnim putem.
Intenzivni zeleni krovovi se moraju stalno zalivati i održavati, uslovno rečeno veštačkim putem.

E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO