SC „Milan Gale Muškatirović“

 

sportski_centar_velika

foto video

Rekonstruisan je jedan od najlepših sportskih centara u Beogradu, delo akademika, arhitekte Ivana Antića, SC „Milan Gale Muškatirović”, nekada „25. Maj". Izolacija je učestvovala u rekonstrukciji u domenu svojih radova, na sanaciji krovnog pokrivača. Malo ljudi zna da je krovna konstrukcija, oblika hiperboličkog paraboloida, debljine par centimetara na sredini, remek delo srpske arhitekture.

Rekonstrukcija krovnog pokrivača SC „Milan Gale Muškatirović” je izvedena sistemom PVC (Polyvinyl Chloride), membranama.

Sistem PVC je na bazi polivinil hlorida i predstavlja vrlo popularni hidroizolacioni materijal (membranu), dostupan, lak za ugradnju, relativno jeftin sa dobrim mehaničkim karakteristikama. Ima dosta različitih vrsta na tržištu. Može da se pravi i od recikliranih materijala, a po načinu izrade radi se kao i sva plastika iz granula. UV je nestabilan pa se moraju dodavati razni aditivi za UV postojanost. NE SME da se upotrebljava preko postojećih bitumenskih izolacija.
Jedan od vodećih proizvođača je švajcarska kompanija Sika.

PVC membrane imaju veliku primenu u građevinarstvu. Koriste se za izolaciju ravnih i kosih krovova, temeljnih ploča, tunela i sl.
Njihova bitna osobina je izuzetna otpornost na kidanje, odnosno, mogu se istezati do 200%, a da pri tom sačuvaju fizičko-hemijska svojstva. Zbog svoje fleksibilnosti i postojanosti membrane mogu se ugrađivati i na temperaturama ispod 0oC što nije slučaj sa bitumenskim izolacijama.

Mogu biti impregnirane sa filcom radi poboljšanja osobina. Fabrički se izrađuju u nekoliko boja a mogu se ofarbati zaštitnim bojama na licu mesta.

Primenjeno rešenje sanacije krovnog pokrivača sistemom PVC membrane

 


REDOSLED POLAGANJA SLOJEVA

KARAKTERISTIKE PRIMENJENOG MATERIJALA

 

bazen_20_velika

 

Nakon prednapregnute armirano betonske ploče, ojačane karbonskim vlaknima, slede slojevi:
1. Sika SarnaVap 5000E, samolepljiva bitumenska parna brana,
2. Tvrda kamena vuna za lepljene krovnih sistema,
3. Sarnafil G410 EL Felt - 15, elastična hidroizolaciona membrana od PVC-a.

Slojevi sistema sa tehničkim karakteristikama:

Parna brana:
Samolepljiva bitumenska parna brana Sika SarnaVap 5000E, ojačana staklenim voalom sa završnom obradom od aluminijuma u potpunost zalepljena za podlogu. Parna brana se međusobno spaja na preklopima 8cm. Parna brana ima veliku moć prijanja/lepljenja za podologu što je čini prigodnom za predloženi lepljeni krovni sistem.
Termoizolacija:
Tvrda kamena vuna za lepljene krovnih sistema sa ispitanom kohezijom takvom da zadovoljava pritisak vetra od 2KN/m2, zalepljen lepkom Sarnacol 2162 za bitumensku parnu branu, tj. na gornju aluminijumsku površinu parne brane.
Hidroizolacija:
Elastična PVC hidroizolaciona Sarnafil G410 EL Felt - 15 membrana sa integrisanim (kaširanim) filcom sa donje strane, zalepljena za podlogu (termoizolacija od kamene vune potrebnih karakteristika) lepkom Sarnacol 2142S. Membrana se na spojevima (preklopima) međusobno spaja (zavaruje) vrelim vazduhom. Nakon lepljenja za podlogu obavezno je preći preko membrane valjkom radi ravnomernog rapoređivanja lepka, izbacivanja zarobljenog vazduha i ostvarenja adekvatne adhezije.
Membrana je u boji po RAL 8004 (copper brown) crvenkasto braon nijanse, kako je zahtevano u tehničkom opisu.
Membrana Sarnafil G410 EL Felt je armirana staklenim voalom, UV otporna, veoma elastična, debljine 1,5mm (bez debljine integrisanog filca). Sa gornje strane je lakirana i dodatno zaštićena na spoljašnji uticaj vatre. Ukupna debljina membrane je oko 2 mm.


E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO