Gazelagazela_velika
foto video
Završebi su radovi na rekonstrukciji najprometnijeg mosta u Beogradu nakon 40 godina eksploatacije. Most je projektovan za 40.000 vozila, međutim danas njime prolazi preko 150.000 vozila dnevno. Izolacija je uzela učešće u ovom projektu na radovima sanacije mosta „Gazela" sa prilaznim konstrukcijama na autoputu E-75.
Priprema betonske podloge se sastoji od sačmarenja podloge, pregledanja, kontrole i popravke betonske ploče. Betonska ploča treba da je čista, suva i bez leda, mraza, cemetnog mleka, nevezanog agregata, ulja, masnoća, mahovine, uraslih algi, prašine i ostale prljavštine. Obzirom da se predviđeni sistem hidroizolacije MMA tehnologijom zasniva na isključivo hemijskim reakcijama materijala koji se upotrebljavaju u sprezi sa podlogom, u ovom slučaju betonom, od vitalnog značaja za funkcionalnost sistema je da podloga bude zadovoljavajuća za nanošenja MMA sistema hidroizolacije.

Hidroizolacioni sistem za mostove na bazi MetaMetilAkrilata - MMA
Izolacioni sistemi za mostove naneti prskanjem, na bazi MetaMetilAkrilata - MMA omogućavaju kompletnu hidroizolacijonu zaštitu podloge od korozivnog dejstva vode i hloridnih jona u slučaju kada se koriste za:
Betonske mostove
Čelične mostove
Mostovske elemente
Mostovske servisne cevi
Kanale

Sistem se lako prilagođava kako visokim tako i niskim temperaturama bez bilo kakvog uticaja na svojstva.
Ugradnju Eliminator Sistema (membrane) treba da izvode samo izvođači obučeni i autorizovani od strane Stirling Lloyda, koji je proizvođač navedenog materijala.

Priprema
Nepravilnosti u betonskoj ploči bi trebale biti popravljene od strane ovlašćenih izvođača sa materijalima koje je odobrio Nadzorni organ.
Betonska ploča treba da je čista, suva i bez leda, mraza, cemetnog mleka, nevezanog agregata, ulja, masnoća, mahovine, uraslih algi, prašine i ostale prljavštine i, tamo gde bi adhezija za beton bila ugrožena, bez vezivnih tečnosti, smesa i membrana.
Pre otpočinjanja radova, Izvođač proverava kvalitet podloge i ukoliko ima primedbi na isti, obaveštava Nadzorni organ, koji preduzima neophodne mere za dovođenje podloge u prihvatljiv kvalitet za izvođenje radova.

E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO