Stambeno-poslovni kompleks "Stepa Stepanović"gradiliste004

foto video

 

Na lokaciji kasarne "Stepa Stepanović" (41,7 ha) na Voždovcu je u toku gradnja jednog od najvećih stambeno – poslovnih kompleksa u Beogradu. Ukupno će biti izgrađeno 4578 stanova, od toga: 212 garsonjera, 960-jednosobnih stanova; 456-jednoiposobnih stanova; 1285-dvosobnih stanova; 281-dvoiposobnih stanova;1094-trosobnih stanova; 164-troiposobnih stanova; 126-četvorosobnih stanova.

Koncept uređenja prostora zasniva se na transfomaciji kompleksa kasarne "Stepa Stepanović" u stambeno-poslovni kompleks sa pratećim sadržajima. Urbanističko rešenje kompleksa u najvećoj meri koristi postojeće lokacijske potencijale u funkcionalnoj organizciji i oblikovanju, uključujući postojeće saobraćajnice.

Stambene zgrade su grupisane u sedam prostorno - funkcionalnih celina i internom saobraćajnom i kolsko-pešačkom mrežom povezane su na primarnu mrežu. Unutar naselja su planirane zelene površine, dečija igrališta i to u proseku oko 50% površine parcele. Većina planiranih zgrada je slobodnostojeće, orijentisano na četiri strane, u formi otvorenog bloka. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima je planirano poslovanje kao dopuna sadržajima stanovanja sa namerom poboljšanja životnih uslova na lokaciji. U okviru poslovanja su planirani objekti za snabdevanje, zdravstvenu zaštitu i kulturni sadržaji.

Svi potrebni prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13300 stanovnika. Planirane su dve osnovne škole, dve predškolske ustanove i to locirane u severnom i južnom delu kompleksa.

Za izvođenje radova je trenutno angažovano oko 50 građevinskih firmi iz Srbije, a među njima i Izolacija, koja je angažovana na više objekata kao podizvođač za više glavnih izvođača.

PRIMENJENI SISTEM :

Primenjeni sistem hidroizolacije temeljnih ploča je savremeni i potpuno nov na našem tržištu. Hidroizolacija je od bentonitne tkanine u vidu traka tipa prirodnog natrijuma.

Trake tkanine se polažu sa preklopima od 10-20 cm na nabijeni sloj mršavog betona i fiksiraju pomoću eksera i CD podloški na krajevima se ostavljaju duže (min. 30cm) radi povezivanja sa vertiklnom hidroizolacijom. Spoj bentonitne geotkanine sa polimercementnom hidroizolacijom (ukopani zidovi negrejanih prostora), se zalivaju bentonitnim gelom. Za izradu hidroizolacije sanitarnih čvorova, kuhinja i terasa - ravnih krovova je izabran drugačiji pristup. Svi spojevi zid-pod i zid-zid su obrađeni gumiranom poliesterskom trakom, prodori su obrađeni gumiranim polistirenskim manžetnama, a kompletna površina je tretirana slojem visoko elastičnog cementno-polimernog maltera koji se nanosi gletericom i u koji se utiskuje mrežica od staklenih vlakana. Drugi sloj istog materijala se nanosi nakon 5 sati ili sutradan. U sanitarnim čvorovima i terasama, uz obimne zidove u visini od 10 cm i oko kada u visini od 160 cm se podiže vertikalno hidroizolacija.

Rešenje hidroizolacije ovog naselja je kompleksan i specifičan po veličini kompleksa i nagibu terena – visinska razlika je čak 30 metara, samim tim postoji opasnost od procedne vode, vlage, kao i orozije zemljišta. Na većini objekata, koji se trenutno grade, pobijeni su šipovi, izlivene temeljne ploče, urađena hidroizolacija i drenaža prostora oko objekata, kao i zaštita kosina od odronjavanja.

 


E-mail Print PDF

(C) 2011 ARTICOM DOO